Om Eufonder

Eufonder.se ska öka kännedomen om EU-fonderna i Sverige och vägleda potentiella sökande genom att guida, inspirera och ge kunskap.