Så här går det till

Få en övergripande bild av hur processen för att ansöka om EU-finansiering går till.

1. Hitta en fond som passar dig

EU följer en långsiktig plan med ett antal uppsatta mål som sträcker sig över flera år. Som en del av sin budgetprocess och politiska strategi, finns olika EU-fonder för att finansiera projekt och andra insatser som bidrar till att uppfylla dessa mål.

När du vill ansöka om pengar från en EU-fond, behöver du först hitta en fond som passar ditt projekt eller din verksamhet. Det innebär att vara i linje med och stödja de mål som fonden strävar efter att uppnå. Varje fond har sina egna mål och krav.

På den här webbplatsen har vi delat in fonderna i olika ämnesområden för att hjälpa dig att hitta rätt fond.

2. Kontrollera att du har rätt att söka

När du vill söka EU-finansiering är det viktigt att först säkerställa att du uppfyller kraven. EU-finansiering riktar sig vanligtvis till organisationer, företag och offentliga myndigheter.

Vissa fonder är dessutom indelade geografiskt i Sverige, så kallade programområden. Det kan innebära att pengar endast erbjuds till projekt som bedrivs i vissa delar av landet, exempelvis Övre Norrland. Därför är det viktigt att se till att du uppfyller de geografiska kraven där du ska genomföra ditt projekt.

På sidorna för varje enskild fond kan du se vilka som får ansöka och om fonden är uppdelad i programområden.

3. Ta reda på vem som ansvarar för EU-fonden

I Sverige är det olika statliga myndigheter som sköter EU-fonderna och bestämmer vilka projekt som får finansiering. Dessa myndigheter ser till att pengarna går till rätt projekt och att alla följer EU:s regler.

På sidorna för varje enskild fond kan du se vem som är ansvarig och hitta länkar till relevanta sidor hos myndigheten.

4. Bevaka planerade och aktuella utlysningar och stöd

Periodvis öppnas möjligheter till finansiering genom såkallade utlysningar, där du kan ansöka om pengar från olika fonder. En utlysning är en inbjudan att ansöka om finansiering för ditt projekt under en begränsad tid. Vissa fonder har stöd som du kan söka året om.

Varje utlysning riktar sig till projekt som bidrar till utvecklingen inom ett visst område, och ibland är de specifikt riktade till ett visst geografiskt område i landet.

På sidorna för varje enskild fond hittar du länkar till fondens utlysningar och stöd hos den ansvariga myndigheten. Myndigheterna som hanterar fonderna erbjuder ofta tjänster för att prenumerera på uppdateringar om nya utlysningar.

5. Förbered din ansökan

Innan du ansöker om finansiering bör du förbereda din ansökan. Detta kan vara tidskrävande, så det är viktigt att börja i god tid. Genom att bevaka planerade utlysningar och stöd kan du planera och förbereda dig.

Ett bra första steg är att delta i de informationsmöten som vissa myndigheter erbjuder i samband med en utlysning. Där har du möjlighet att ställa frågor och få värdefull vägledning.

Flera myndigheter erbjuder även en handbok med detaljerade instruktioner om hur ansökningsprocessen går till och vilket material som krävs för att ansöka. För viss finansiering finns det även krav på att testa din projektidé.

6. Ansök om finansiering

När en planerad utlysning eller ett stöd har öppnat för ansökan är det dags att genomföra själva ansökan. Hur det går till rent praktiskt kan variera mellan olika myndigheter och vad du söker pengar för.

Följ instruktionerna som finns på myndigheternas webbplatser och ta hjälp av handboken i de fall det finns en sådan.

Vanliga frågor

Kan jag söka EU-finansiering?

Oftast är det stora och offentliga organisationer som kan söka EU-stöd som till exempel regioner, kommuner, universitet, högskolor osv. Det är bara några få fonder som ger stöd direkt till företag och enskilda individer, till exempel Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vilken nytta gör de här fonderna?

De fonder vi berättar om på den här webbplatsen ska minska skillnader mellan regioner, bidra till sammanhållning och till ett öppet och säkert Europa. De främjar fred, stabilitet och välstånd.

Fonderna arbetar inom många olika områden till exempel, forskning och innovation, digitalisering, kompetensförsörjning, entreprenörskap, miljö och klimat, säkerhet och gränskontroll, social inkludering, landsbygd, industri, krishantering med mera.

Vad krävs för att få stöd?

Varje fond har sina egna ansökningsprocesser som innehåller olika steg. Du behöver bidra till målen med fonderna. Det är viktigt att du förbereder dig noggrannt innan du söker. Bevaka också utlysningarna som periodvis annonseras. I utlsyningarna specificeras kraven på dig som söker mer i detalj.

Hitta EU-finansiering

Utforska de områden som finansieras av EU och hitta en fond som passar dig och ditt projekt.

Finansierade projekt

Se exempel på projekt som finansierats av EU.