Tillgänglighet för eufonder.se

Vi arbetar för att göra vår webbplats tillgänglig för alla. Här beskriver vi tillgängligheten och hur du kan rapportera brister.

Här beskriver vi hur eufonder.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur vi arbetar för att åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från eufonder.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via formuläret nedan. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret så att vi får veta att problemet finns.Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Digg - myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen lanserades 2024-04-17 och har producerats med en uttalad intention att uppfylla lagen om tillgänglighet. Innehåll har producerats och publicerats med tillgänglighet i åtanke.

Vi använder webbpubliceringsverktygets inbyggda tillgänglighetsfunktion innan vi publicerar sidor.

Senaste bedömningen gjordes den 2024-04-17.