Kolinlagring i åkermark – effekter av stöd och möjliga win-win-situationer?

Inlagring av kol i marken anses vara en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska koldioxidhalten i atmosfären. I en ny rapport Länk till annan webbplats. har utvärderare från WSP undersökt vilka effekter stöd i landsbygdsprogrammet 2014–2022 har haft på kolinlagring i svensk åkermark.

Utvärderarna drar slutsatsen att åtgärder som odling av fånggrödor, anläggning av skyddszoner och vallodling ökar kolinlagringen. De konstaterar också att vissa av de undersökta stöden är viktiga för att åtgärderna ska genomföras (till exempel ekologisk produktion), medan andra åtgärder troligen skulle ha genomförts i stor omfattning även utan stöden (till exempel vallodling).

Vad är det som får lantbrukare att genomföra åtgärder som stimulerar kolinlagring. Vad mer än stöden påverkar lantbrukares beslut att genomföra åtgärderna? Läs mer om detta och ta del av hela rapporten på Jordbruksverkets blogg Programmen och pengarna.

Programmen och pengarna. Länk till annan webbplats.