Artikeln publicerades 12 april 2024

Barnens bästa vid ett åter­vän­dande

Strömsunds  kommun har med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden genomfört projektet Barnens bästa vid återvändande. Målsättningen var att minska bristerna i återvändandeprocessen för barn och unga.

Pojke i huvtröja tittar ut genom ett fönster.

Ensamkommande barn - ett gemensamt ansvar

Asylprocessen för ensamkommande barn utan vårdnadshavare är ett gemensamt ansvar som delas mellan olika aktörer. Huvudansvaret ligger hos Migrationsverket och kommuner runt om i landet.

Ökat kunskapen om vilket stöd som finns

I många kommuner känner man inte till förutsättningarna när ett barn ska återvända och vilket stöd och insatser som bör finnas runt barnet. I ett samarbete mellan Strömsunds kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen Jämtland ökade man kännedomen om vad som händer runt ett barn när det ska återvända till sitt hemland. Man spred information och gav stöd till andra kommuner i frågan.

Fakta om projektet

Projektet har finansierats av: Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Projekttid: 2017-2020
Stödmottagare: Strömsunds kommun
Beviljat stöd: 10 000 000 svenska kronor

För dig som vill söka finansiering

Våra fonder