Artikeln publicerades 12 april 2024

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få en trygg uppväxt i Sverige.

Projektet Barn i fokus stöttar barn och familjer som varit på flykt. Det syftar till att bidra till en mer hållbar och inkluderande integration för barn och deras föräldrar genom tidiga och behovsanpassade insatser.

Tre tonårsflickor spelar basket på skolgård.

I nära samarbete med samhället

Genom nära samarbete med kommuner och lokala föreningar runt om i landet arbetar projektet bland annat med att öka kunskapen i samhället hos vuxna som möter barn och deras familjer i sitt arbete, för att bättre förstå, och kunna möta upp behoven.

Barn i fokus genomför insatser för att barn ska känna sig trygga och inkluderade i befintliga verksamheter. Aktiviteter ska erbjudas i de områden barn befinner sig i eller kan ta sig till och att vuxna i barns närhet ska vara trygga och ha verktyg att möta barn som varit med om svåra händelser. Det direkta arbetet med barn, unga och föräldrar har utgjorts av en mängd olika verksamheter och bygger främst på Rädda Barnens beprövade metoder: barnvänlig Plats, TeamUp, Föräldrastöd, Individstöd och Lovaktiviteter.

En meningsfull fritid

På mötesplatserna får barn och unga tillgång till trygga vuxna och lekaktiviteter, som är viktig för barns hälsa och utveckling. Aktiviteterna som erbjuds för en meningsfull fritid kan vara utflykter, olika idrotter som fotboll eller dans, simskola, eller filmvisning. Samtidigt som barnen har aktiviteter håller Rädda Barnen föräldrastödsgrupper med fokus på språkinlärning, jobbcoachning, samhällsinformation och att vara ny i Sverige.

Fakta om projektet

Projektet har finansierats av: Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Projekttid: 2022-11-01 – 2025-12-31
Stödmottagare: RÄDDA BARNENS RIKSFÖRBUND
Beviljat stöd: 63 007 507 svenska kronor

För dig som vill söka finansiering

Våra fonder