Artikeln publicerades 12 april 2024

Språkmoduler för ukrainare

Luleå kommun driver ett projekt som heter Språkmoduler för ukrainare. Det erbjuder ukrainska flyktingar möjlighet att bli en del av det svenska samhället och arbetsmarknaden genom flexibla språkstudier, vägledning och kompetenskartläggning.

Ungdomar med utländsk bakgrund håller om varandra och ler på en tågstation.

Eftersom de ukrainska flyktingarna tillhör massflyktsdirektivet har de inte rätt att studera svenska för invandrare, vilket begränsar deras möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Det betyder att deras kompetenser inte har kunnat tas tillvara fullt ut av regionen. De har lärt sig lite svenska under sin vistelse i Sverige, men behöver utmanas i det svenska språket på den nivå de befinner sig så att de kan få ett betyg i svenska för invandrare.

Regionen efterfrågar arbetskraft

I takt med att regionen växer efterfrågas mer arbetskraft. Genom att erbjuda de ukrainska flyktingarna språkutbildning, studie- och yrkesvägledning, validering av sina kunskaper och vid behov komplettering av kunskaper vill projektet möta regionens efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.

Flexibilitet för individen

Parallellt med detta utvecklas ett flexibelt system som kan bidra till att den nuvarande språkundervisningen i svenska för invandrare blir effektivare. Det flexibla arbetssättet ska ge en individanpassad undervisning utifrån mål, förkunskaper och utvecklingstakt och det finns möjlighet att växla mellan distansutbildning eller utbildning på plats beroende på behovet.

Fakta om projektet:

Projektet har finansierats av: Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Projekttid: 2023-10-01 till 2024-12-31
Stödmottagare: Luleå kommun
Beviljat stöd: 2 924 144 svenska kronor

För dig som vill söka finansiering

Våra fonder