Artikeln publicerades 15 januari 2024

36 miljoner kronor att söka för lösningar som skyddar mot torka och översvämningar samt säkrar gårdens vattenförsörjning

Jordbruksverket utlyser nu 36 miljoner kronor till projekt som tar fram innovativa lösningar för att hantera utmaningar inom dränering, bevattning och vattenförsörjning till djur. Stödet går att söka från den 20 januari till den 31 mars.

Ung kvinna i blå overall matar ko i en ladugård.

Det kan handla om att utveckla bättre beredskap för ändrade nederbörds- och temperaturförhållanden. Det kan också handla om lösningar som säkerställer en robust vattenförsörjning till djur, säger Jenny Taylor på näringsutvecklingsenheten.

Utlysningen genomförs inom europeiska innovationspartnerskapet, EIP AGRI, som arbetar för att främja ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk.