Om Europa i min region 2024 - Frågor och svar

Europa i min region är en årlig EU-gemensam informations­kampanj för att berätta om vad EU-fondernas pengar går till och vilken nytta de gör på hemmaplan. Här får du svar på de vanligaste frågorna om kampanjen

Vad är Europa i min region?

Det är en årlig EU-gemensam informationskampanj som ska ge alla i Europa en chans att upptäcka och lära sig mer om vad EU- fondernas pengar går till och vilken nytta de gör på hemmaplan.

Vilka kan delta i kampanjen?

Alla EU-finansierade projekt, även från förra programperioden, har möjlighet att delta.

Projekt i samarbete med andra EU-anknutna organisationer som förvaltande myndigheter, regioner, kommuner, Europa Direkt kontor, lärosäten med flera.

Hur anmäler jag mig till kampanjen?

Anmälan är stängd för 2024 års kampanj

När pågår kampanjen 2024?

Huvuddelen kommer att pågå 2–9 maj. Men om du organiserar evenemang innan och efter dessa datum så kan vi ändå kommunicera dem under kampanjveckan.

När är sista anmälningsdatum?

Måndag den 22 april.

På vilket sätt kan jag visa vad EU-pengarna går till?

Tanken är att projekt som får EU-finansiering ordnar ett fysiskt eller ett digitalt evenemang och bjuder in besökare. Evenemanget kan organiseras av projektet eller av projekt i samarbete med EU-anknuten organisation som förvaltande myndigheter, regioner, kommuner, Europa Direkt kontor, lärosäten med flera.

Vilken typ av evenemang kan det vara?

Gör något enkelt. Det kan vara ett studiebesök, ett seminarium, en guidad tur en föreläsning eller en utställning. Det är fritt fram för dig som arrangör att välja hur du vill visa vilken samhällsnytta projektet har bidragit till.

Kan jag delta med en video eller annat digitalt material?

Ja, vi kan hjälpa dig till exempel med att lyfta en film i våra kanaler under kampanjveckan.

Hur gör jag för att mitt evenemang ska bli en del av kampanjen?

 • Du behöver anmäla ditt projekt till kampanjen. Till anmälan
 • Det finns en färdig kampanjprofil som du kan använda på EU-kommissionens webbplats för att profilera ditt projekt. Samma profil används i alla EU-länder.

Vilka står bakom kampanjen i Sverige?

Det gör den så kallade Fondsamordningen. Fondsamordningen är ett myndighetssamarbete mellan de förvaltande myndigheterna av åtta EU-fonder i Sverige.

Får jag hjälp med att sprida mitt evenemang?

Ja på flera olika sätt:

 • Fondsamordningen lyfter era evenemang på den gemensamma Facebooksidan Europa i min region. Följ gärna sidan! Sidan når dock bredare än antalet följare tack vare att vi sponsrar dessa inlägg
 • Fondsamordningen lyfter evenemangen i sina respektive myndighetskanaler
 • Fondsamordningen går ut med ett gemensamt pressmeddelande från en av myndigheterna
 • Fondsamordningen lyfter vissa evenemang på nationella webbplatsen eufonder.se.

Vad kan jag göra för att få spridning på mitt evenemang?

Det du kan göra för att få ökad spridning av evenemangen och kampanjens budskap.

 • Bjud gärna in lokal media att besöka ditt evenemang
 • Publicera på er webbplats
 • Sprid i egna sociala kanaler
 • Skriv lokala insändare
 • Annonsera lokalt.

Använd alltid #Europaiminregion, #EUinmyregion i inlägg i sociala kanaler.

Vilka EU-fonder ingår i fondsamordningen och vilka myndigheter förvaltar dem i Sverige?

 • Asyl- migrations och integrationsfonden - Migrationsverket
 • Fonden för en rättvis omställning- Tillväxtverket
 • Fonden för inre säkerhet - Polisen
 • Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden - Jordbruksverket
 • Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik - Polisen
 • Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Jordbruksverket
 • Socialfonden plus - Svenska ESF-rådet
 • Regionalfonden - Tillväxtverket
 • Interreg – Tillväxtverket samt Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Var kan jag hitta mer information om kampanjen?

 • Du kan alltid hitta aktuell information om kampanjen på www.eufonder.se. Myndigheterna i fondsamordningen kommer också att informera om kampanjen i sina respektive myndighetskanaler.
 • Mer information om den EU-gemensamma kampanjen finns också på webbsidan EU in my region.

Var kan jag anmäla mig till kampanjen?