Om eufonder.se

Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. Här kan du läsa om i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta.

Regeringen har under programperioden 2014–2020 gett i uppdrag åt Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet att samverka för att förenkla genomförandet av programmen som finansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).

Denna webbplats har tagits fram i samverkan mellan de tre myndigheterna för att visa vilka möjligheter som finns i Sverige med ESI-fonderna och vad de kan bidra till.

För den som behöver fördjupad information, exempelvis för att söka stöd, finns hänvisningar till ansvariga myndigheter och organisationer.

Vi ansvarar för eufonder.se

Tillväxtverket har huvudansvaret för webbplatsen eufonder.se. Vem som ansvarar för de olika fonderna och programmen framgår av beskrivningen av dessa. Vill du veta mer om olika program ska du använda de kontaktuppgifter som finns i anslutning till texterna som beskriver de olika programmen.

Om du vill kontakta oss finns även information under kontaktuppgifter.