Om eufonder.se

Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om EU-fonder i Sverige. På webbplatsen hittar du information om hur fem myndigheters gemensamma EU-investeringar gör skillnad för alla medborgare i Sverige.

Fonderna finansierar insatser för:

  • regional utveckling
  • industrins omställning
  • hållbart jordbruk
  • hållbart fiske- och vattenbruk
  • hållbart arbetsliv
  • hög säkerhet
  • fri rörlighet
  • hållbar migration

Samarbete mellan fem myndigheter

Eufonder.se är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Jordbruksverket, Polisen och Migrationsverket. Tillväxtverket har huvudansvaret för webbplatsen.

Mer om fonderna

Kontaktuppgifter.