Nyheter

Nyheter från EU-fonderna och deras program

 • Högt tryck på vattenbruksstöd

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet öppnade för ansökningar den 1 december 2022. Sverige blev därmed en av de första länderna i EU att öppna programmet.

 • Stöd till lantrasföreningar som bevarar hotade fjäderfäraser

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Du som har en lantrasförening kan få projektstöd för att bevara hotade raser av fjäderfä. Du kan söka stödet mellan den 25 januari 2023 och den 22 februari 2023.

 • Utveckla din region med Interreg Europe

  Regionala utvecklingsfonden, Interreg

  Interreg Europe är ett EU-program som möjliggör samarbete mellan organisationer inom hela EU samt Norge och Schweiz. Målet är att aktivt lära sig av erfarenheter från andra för att förbättra policys inom regional utveckling. Snart öppnar en ny utlysning för projektansökningar.

 • Chans för kommuner att ingå och driva ett EU-nätverk för hållbara städer

  Regionala utvecklingsfonden, Interreg

  Vill ni utveckla en hållbarhetsfråga i er kommun och hämta bra idéer från Europa? Fram till 31 mars kan kommuner söka finansiering för att ingå i EU-nätverk om hållbara städer, via utbytes- och studieprogrammet Urbact.

 • Nu öppnar stöd för en hållbar och levande landsbygd i Sverige

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalt ledd utveckling

  Den 3 januari öppnade projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Dessa stöd är en del av den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag.

 • 31 nya projekt inom Central Baltic

  Interreg

  Som ett resultat av den första utlysningen valde den 20 december 2022 programmets övervakningskommitté ut 31 projektidéer för finansiering. Dessa projekt kommer nu att börja arbeta för att lösa gemensamma problem och och utmaningar.

 • Ett av EU:s bästa projekt på 15 år

  Interreg

  Projektet ” Filling the EU-Sápmi knowledge gaps ” var utvalda som en av finalisterna i Regiostars Award 2022, som i år var en speciell jubileumstävling.

 • 18 nya projekt inom Öresund-Kattegat-Skagerrak

  Interreg

  Intresset för att lösa gemensamma samhällsproblem i södra Skandinavien är stort och programmet har nu beviljat nya 18 projekt för att lösa gemensamma utmaningar under de kommande åren.

 • De första projekten inom nya Aurora programmet är nu beviljade.

  Interreg

  Nu har det nya Interreg Aurora programmet godkänt de första projekten. De två styrkommittéerna för delområde Sápmi och delområde Aurora har träffats den 22-23 november i Luleå för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt finansierade av programmet.

 • Information kring Espon och hur programmet kan hjälpa er

  Interreg

  Beslutsunderlag som bygger på internationella jämförelser och analyser har blivit en viktig pusselbit för svenska aktörer. ESPON är ett program för policyutveckling på området territoriell utveckling och strategisk planering.

 • Nästan 8,5 miljarder till konkurrenskraft, miljö och levande landsbygder

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalt ledd utveckling

  Den 3 januari 2023 öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Stöden ska bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

 • Nya finansieringsmöjligheter via Svenska Institutet

  Interreg

  Är du en organisation inom offentlig, privat eller ideell sektor baserad i Sverige? Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i EU-länderna runt Östersjön och i EU:s östliga grannskap?

 • Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet har öppnat för ansökningar!

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  Den 1 december öppnade det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Det innebär nya möjligheter för yrkesfiskare, samt för den som driver eller planerar att starta ett vattenbruksföretag att söka stöd. Programmet främjar ett hållbart yrkesfiske och vattenbruk – och bidrar till ett ökat utbud av svensk sjömat.

 • Tre nya projekt inom Sverige - Norge programmet

  Interreg

  28 september beviljade programmets övervakningskommitté tre stycken nya projekt som beviljades ett totalt EU stöd med 1 005 538 euro samt 369 241 euro från norska statliga IR-midler.

 • Landsbygdsveckan - Ny nationell arena för landsbygdsutveckling

  Fondgemensamt

  Landsbygdsveckan är ett helt nytt initiativ och riktar sig till alla som tycker att landsbygdsfrågorna förtjänar en tydlig plats i rampljuset. Tillsammans skapar vi en ny nationell arena för alla som vill sätta fokus på landsbygdernas roll i en hållbar samhällsutveckling.

 • Lanseringsevent Interreg Europe

  Interreg

  Save the date - 15 mars 2023 i Stockholm

 • EU godkänner Sveriges förslag till ny jordbrukspolitik

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalt ledd utveckling

  2023 förnyas den gemensamma jordbrukspolitiken i hela EU. Målet är att ge medlemsländerna bra förutsättningar att hantera de utmaningar som jordbruket och landsbygderna står inför. Den 28 oktober godkände EU-kommissionen Sveriges förslag till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. Nu kan arbetet med förordningar och föreskrifter avslutas så att reglerna kan träda i kraft vid årsskiftet och stöden öppnas för ansökningar.

 • Rivstart för Leadersverige på Högbo bruk

  Lokalt ledd utveckling

  Den 18-19 oktober träffades cirka 200 deltagare från leaderområden, myndigheter samt organisationer från civilsamhälle och näringsliv för att rivstarta leaderperioden 2023-2027.

 • Förbättrad konkurrenskraft och tillväxt med hjälp av stöd?

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  Frågan om finansiellt stöd till företag kan förbättra konkurrenskraft och tillväxt är ständigt aktuell. Vissa i debatten menar att nej, stödet gör ingen skillnad, och hänvisar till att vinstdrivande företag genomför lönsamma och tillväxtfrämjande investeringar oavsett om de får stöd eller inte. Ja, hävdar andra och pekar på att många företag har svårt att hitta finansiering för sina investeringar och att offentligt stöd är viktigt för att sätta fart på produktion och lönsamhet.

 • Förbered din ansökan - information om 40 nya erbjudanden finns nu hos Tillväxtverket

  Regionala utvecklingsfonden, Fonden för en rättvis omställning

  Driver du projekt inom företagande, näringsliv eller industri? Nu finns information om 40 nya erbjudanden om finansiering på Tillväxtverkets webbplats.