Nyheter

Nyheter från EU-fonderna och deras program

 • Anordna en tävling för att främja nya innovationsidéer

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Jordbruksverket utlyser 9 miljoner kronor till ett samarbetsprojekt som ska anordna en innovationstävling. Tävlingen ska bidra till att lyfta fram idéer som på sikt kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen.

 • Vad händer med de restaurerade betesmarkerna?

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  I över 20 år har lantbrukare kunnat söka stöd i landsbygdsprogrammet för att restaurera betesmarker och slåtterängar som har vuxit igen. Eftersom betesmarker tillhör våra mest artrika marker är de viktiga för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Fortsätter de att skötas, eller växer de igen – igen? I en ny uppföljningsrapport har vi frågat oss just det.

 • Anmälan öppen till årets nationella yrkesfiskekonferens

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  Den 2-3 juni 2022 går årets nationella yrkesfiskekonferens av stapeln i Falkenberg. Välkommen till två dagar fyllda med utbyte och givande diskussioner.

 • Webbinarium om hur Leader påverkar landsbygdsutveckling på lång sikt

  Lokalt ledd utveckling

  I nästa programperiod finns ett ännu tydligare fokus på resultat och effekter inom Leader. Så hur kan LAG, leaderkontor och stödsökande arbeta för att öka de hållbara effekterna i projekten? I ett Landet lär-webbinarie den 12 april presenterar Mats Holmquist och Jörgen Johansson sina resultat från utvärderingen om hur Leader påverkar landsbygdsutveckling på lång sikt.

 • Mötesplats AKIS 2022 - från ord till handling

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Nu kan du anmäla dig till nästa Mötesplats AKIS, torsdagen den 17 mars. Träffen handlar om kunskaps- och innovationsfrämjande i de gröna näringarna och arrangeras digitalt. Du som deltar får ta del av ett intressant program som bygger vidare på förra årets Mötesplats AKIS.

 • Kickoff för EU:s regionalfond 2021–2027

  Regionala utvecklingsfonden

  Vad innebär den nya programperioden? Vad handlar egentligen Regionalfonden om? Inom vilka områden kommer ni att kunna söka finansiering ? Du får svaren under Regionalfondens lanseringsturné över hela Sverige.

 • Innovationsprojekt skapar nya lösningar för ett mer hållbart fiske och vattenbruk

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  Sotenäs kommun har sedan tidigare arbetat med att leta upp och samla in förlorade fiskeredskap med hjälp av draggning och proffsdykare. Genom innovationsprojektet ”Lokalisera & bärga fiskeredskap” arbetar Sotenäs kommun genom Sotenäs Symbioscentrum nu tillsammans med Fiskareföreningen Norden och företaget CMAR AB med att anpassa och testa en produkt som ska motverka problemet och förhindra att fiskeredskap tappas bort i havet.

 • Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ska stärka de blå näringarna och ge mer hållbar sjömat på tallriken

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  Den 17 februari beslutade regeringen om Sveriges förslag för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027. En viktig milstolpe för det nya programmet som ska främja hållbart fiske och vattenbruk. Programförslaget, som omfattar ca 2,15 miljarder kronor, skickas nu till EU-kommissionen för godkännande.

 • Färsk statistik för flera EU-program

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Lokalt ledd utveckling

  Statistiken har uppdaterats för hur det går för havs- och fiskeriprogrammet, projekt- och företagsstöden i landsbygdsprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

 • Informationsmöte Interreg Europe

  Interreg

  I mars anordnas ett informationmöte för svenska aktörer som är intresserad av att lära sig mer om Interreg Europe 2021 - 2027 inför att den första utlysningen öppnar.

 • Nationella vattenbrukskonferensen 2022

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  Den 15-16 mars är det dags igen för den Nationella Vattenbrukskonferensen som denna gång är i Strömstad. Konferensen är som tidigare en mötesplats för aktörer från hela Sverige såsom odlare, forskare, myndigheter och intresseorganisationer. Anmäl dig senast den 28 februari.

 • Första utlysningen öppen inom Interreg Östersjöprogrammet 2021 - 2027

  Interreg

  Har du en projektidé inom något av områdena innovativa samhällen, hållbar vattenförvaltning eller energiomställning? Vill du samarbeta med aktörer i andra länder runt Östersjön? Nu finns det möjlighet att söka projektmedel för samarbetsprojekt i Östersjöregionen.

 • Interreg North Sea 2021 - 2027: första utlysningen öppen!

  Interreg

  Har du en bra idé för att främja innovation eller hållbarhet? Skulle du vilja arbeta med partners i andra länder? Nu kan du ansöka om projektmedel från den nya Interreg North Sea (Nordsjöprogrammet).

 • Samarbetsprojekt för främjande av svensk måltidsturism

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Jordbruksverket utlyser 15 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar svensk måltidsturism.

 • Övervakningskommittéer följer programmen och målen

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalt ledd utveckling

  För att följa arbetet med EU-programmen finns en övervakningskommitté för varje program. Kommitténs uppgift är att granska genomförandet av programmet och följa hur målen med programmet nås.

 • Investeringsstöden har lett till mer hållbara vattenbruk

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  I en uppföljningsrapport om investeringsstöden till vattenbruk i havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020, har man tittat på om stöden bidrar till minskad näringsbelastning.

 • CulturEU – ny finansieringsguide för kulturella och kreativa sektorn

  Fondgemensamt

  Information om finansieringsmöjligheter finns samlade i EU-kommissionens nya finansieringsguide CulturEU. Guiden är till för att aktörer enkelt ska hitta den finansiering som passar just deras kulturverksamhet bäst.

 • Regeringen har fattat beslut om Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken från 2023

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalt ledd utveckling

  Den 16 december fattade regeringen beslut om Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken från 2023. Målet är att Sverige ska ha en hållbar livsmedelsproduktion, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, samt ge förutsättningar för landsbygder att utvecklas i hela landet.

 • Regionala EU-program godkända av regeringen

  Regionala utvecklingsfonden

  De åtta regionala regionalfondsprogrammen godkändes på regeringens sammanträde den 9 december. Det nationella programmet inväntar fortfarande beslut.

 • Workshop - Den digitala omställningen

  Fondgemensamt

  Regional utveckling kräver internationell samverkan. Och samverkan över fonder och gränser ger större möjligheter. Passa på att testa makroregionalt samarbete i praktiken under en konkret utformad workshop i januari.