Nyheter

Nyheter från EU-fonderna och deras program

 • Samarbete över gränserna- varför behövs det?

  Interreg

  Frågan diskuteras med utgångspunkt i EU- programmet Interreg ÖKS som samlar 11 regioner i Sverige, Danmark och Norge och stöttar projekt som försöker lösa samhällsutmaningar.

 • Besök den virtuella utställningen över Interreg 30 år

  Interreg

  Under hela 2020 firas 30 år av Interreg och samarbete i alla dess former. Interreg är kärnan i den europaiska andan eftersom regioner och länder uppmuntras att hantera utmaningar som endast kan lösas gemensamt.

 • Offentligt samråd för det nya Östersjöprogrammet

  Interreg

  Arbetet med att ta fram ett nytt program för 2021 - 2027 pågår för fullt. Den 13 juli öppnar ett offentligt samråd där du har möjlighet att tycka till om Östersjöprogrammet framtida fokus och inriktning.

 • Anmäl ditt projekt till Mitt Europa 2020

  Fondgemensamt

  Driver ni ett EU-projekt? Vill ni vara med och visa upp er verksamhet och samtidigt synas i ett sammanhang som lyfter EU:s och svenska regioners satsningar för samhällsutveckling? Nu är det dags att anmäla ditt projekt till kampanjen Mitt Europa som i år blir helt digital.

 • Offentlig samråd om den strategiska inriktningen för nästa ESPON-program 2021-2027

  Interreg

  Arbetet pågår med att ta fram nya EU-program. Nu finns det möjlighet att vara med och tycka till kring vad ESPON- programmet bör fokusera på. Det offentliga samrådet är öppet till 19 augusti 2020.

 • Nytt avsnitt av podcast "This is Europe": All about neighbours

  Interreg

  I samband med att Interreg i år fyller 30 år så kommer podcasten "This is Europe" att berätta personliga historier om hur samarbete över gränser har förändrat livet för vanliga européer.

 • Interreg-projekt som hanterar covid-19

  Interreg

  Interact har, i samarbete med flera Interreg-program, identifierat ett antal projekt som hjälper till att hantera de olika effekterna av pandemin på olika samhällssektorer. Dessa projekt kan nu enkelt hittas på keep.eu med hjälp av nyckelordet 'covid'

 • Sök finansiering för insatser till företag som drabbats av coronakrisen!

  Regionala utvecklingsfonden

  Nu finns möjlighet att söka finansiering till insatser som ska stötta företag som drabbats av coronakrisen. Regionalfonden erbjuder finansiering för offentliga och privata aktörer i Skåne-Blekinge, Östra mellansverige och i Övre norrland.

 • Nationell Leaderträff 2020 - Välkommen till Leader Gästrikebygden och Högbo bruk!

  Lokalt ledd utveckling, Fondgemensamt

  I år genomförs den nationella Leaderträffen tillsammans med Leader Gästrikebygden. Den 7-8 oktober samlas vi på Högbo bruk för att utbyta kunskap, inspiration, och erfarenheter men även goda samtal.

 • Visa hur ditt projekt gör nytta i samhället!

  Fondgemensamt

  Berätta om ditt projekt, ta en bild eller delta i en frågesport. I väntan på kampanjen Mitt Europa kan du synliggöra ditt projekt genom att delta i kommissionens tävlingar och vinna en utbildning eller en korg med delikatesser.

 • Pågående upphandling av socio- ekonomisk analys av Interreg South Baltic. Lämna anbud senast den 8 maj

  Interreg

  Inför att ett nytt program ska tas fram till programperioden 2021 - 2027 ska en socio- ekonomisk analys göras för Interreg South Baltic. Upphandlingsförfarandet är i gång och det finns fortfarande chans att lämna anbud.

 • Lite stöd till många eller rejält med pengar till få?

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Stöden inom landsbygdsprogrammet ska få oss att uppfylla de politiska målen och gräva diken, starta företag, röja betesmarker eller vad det nu kan vara. Men hur ska de begränsade slantarna fördelas? Ska många få en liten peng eller ska några få dela på större summor?

 • Projekttävlingen Arctic Award är öppen- skicka in ditt bidrag nu!

  Interreg

  Tävlingen handlar om bästa EU- finanserade projekt i Arktiska området. Syftet att uppmärksamma goda exempel på teman som är relevanta för just Arktis. Skicka in ditt bidra senast den 30 april 2020.

 • Bor du i en smart by, eller i en bygd som vill ta fram en strategi för att bli en smart landsbygd?

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionala utvecklingsfonden, Fondgemensamt

  Smarta landsbygder är kort sagt bygder som bygger vidare på sina styrkor. Det finns många sätt att arbeta smart, men framförallt eftersöks bygder som arbetar systematiskt och strategiskt med sin utveckling och använder utvecklingsprojekt som ett verktyg att nå resultat. Innovativa arbetssätt och organisering kan därför vara kännetecken för smarta landsbygder, men det finns många sätt att arbeta smart.

 • Webbinarium om kommande CAP och fiskeriprogram

  Havs- och fiskerifonden, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Arbetet inför nästa programperiod pågår för fullt. Men vilka frågor är det egentligen som det förhandlas om? Och vilka frågor är viktigast för Sverige? I ett webbinarium som hölls av Landsbygdsnätverket presenterade Andreas Mattisson hur Jordbruksverket jobbar med den nya reformen.

 • This is Europe- Podcast om Interreg

  Interreg

  I samband med att Interreg i år fyller 30 år så kommer podcasten "This is Europe" att berätta personliga historier om hur samarbete över gränser har förändrat livet för vanliga européer.

 • RegioStars 2020- dags att nominera ditt projekt

  Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Interreg

  RegioStars Award är en årlig tävling som organiseras av Europeiska kommissionen. Syftet är att identifiera goda exempel inom regional utveckling och framhäva innovativa EU-finansierade projekt. Målet är att inspirera andra regioner och projekt runtom i Europa.

 • Vad får vi för pengarna? Ett poddavsnitt om havs- och fiskeriprogrammet

  Havs- och fiskerifonden

  Visste du att vi i Sverige har nästan 1,5 miljarder kronor för att genomföra havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020? Den största delen kommer från medlemsländernas gemensamma EU-kassa. Nu är det knappt ett år kvar av programperioden. Gör pengarna nytta och vilken nytta ska de göra?

 • Var med och påverkadet nya URBACT- programmet

  Interreg

  Arbetet med att ta fram det nya URBACT- programmet inför 2021 - 2027 har påbörjats. Ta chansen att påverka programmets innehåll genom att svara på en enkät.

 • Gränsöverskridande samarbete: EU:s Interregprogram har i 30 år fört människor i EU närmare varandra

  Interreg

  Det europeiska territoriella samarbetet, mer känt som Interreg, lanserades 1990 och är ett program med högt symbolvärde inom sammanhållningspolitiken. Det bildar en ram för gemensamma åtgärder och politiskt utbyte mellan nationella, regionala och lokala aktörer från olika medlemsstater.