Nyheter

Nyheter från EU-fonderna och deras program

 • Regeringen har godkänt Interreg Östersjöprogrammet

  Interreg

  Redan i början av november godkände regeringen programförslaget för Interreg Östersjöprogrammet. Sverige var en av de första länderna i det kommande Östersjösamarbetet att godkänna programförslaget.

 • Projekt om transportkorridorer blev språngbräda till EU-finansiering

  Interreg

  Det EU-finansierade samarbetet Baltic Loop har arbetat för bättre transportkorridorer i Östersjöregionen. Allt började med ett stöd från Svenska institutet.

 • Sök finansiering för att starta och utvidga samarbeten i Östersjöregionen

  Regionala utvecklingsfonden, Interreg, Fondgemensamt

  Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen? Svenska institutet ger nu finansiering till samarbetsprojekt där svenska organisationer möter gränsöverskridande utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

 • Regeringen godkänner programförslaget för Fonden för en rättvis omställning

  Fondgemensamt

  Regeringen godkänner det programförslag som Tillväxtverket har tagit fram för Fonden för en rättvis omställning. Nu återstår EU-kommissionens godkännande.

 • Interreg Baltic Sea Region lanserar en matchmaking plattform

  Interreg

  Inför starten av det nya Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) lanserar programmet en plattform för att underlätta för dig att hitta projektpartners och utveckla din projektidé.

 • Projekt om hållbar fisketurism uppmärksammas i EU-kampanj

  Interreg, Fondgemensamt

  Länsstyrelsen i Stockholm ville hitta nya sätt att stärka bestånden av havsöring i Östersjön och sökte finansiering av Svenska institutet för att starta upp ett samarbete i Östersjöregionen. Sex år senare har initiativet gett många ringar på vattnet. Nu uppmärksammas det internationella samarbetet RETROUT i EU kampanjen ”Europa i min region”.

 • Cybersäkerhet och attraktiv industri i årets Europa i min region

  Fondgemensamt

  En interaktiv plattform för utbildning i cybersäkerhet, ett seminarium om hur du blir en säkrare chef och en film om vapenvåld kopplat till kriminella miljöer. Det är ett axplock av vad årets Europa i min region erbjuder.

 • Sista pusselbitarna läggs till nya Interreg Södra Östersjöprogrammet

  Interreg

  Hur används bäst en miljard kronor när 25 regioner i fem länder runt södra Östersjön ska tackla gemensamma utmaningar och möjligheter?

 • ESPON-fallstudier i Sverige – en sammanställning

  Interreg

  Espon är ett forskarnätverk med fokus på att tillhandahålla nya kunskaper om territoriella processer i Europa. Underlagen används på samtliga beslutsnivåer i Europa, från EU-kommissionen ner till den lokala nivån i olika EU-medlemsländer, Schweiz, Lichtenstein, Norge och Island.

 • 373 miljarder euro och åtta fonder

  Fondgemensamt

  373 miljarder ska fördelas mellan EU-länderna i nästa programperiod. I den nya förordningen delar åtta fonder en och samma förvaltning och lyder under samma bestämmelser. Fyra fonder har tillkommit och Jordbruksfonden lämnar regelverket.

 • Youth4Regions - Utbildning för unga journalister

  Fondgemensamt

  Är du intresserad av EU.s regionalpolitik och har studerat eller arbetat som journalist i max två år? Då kan du ha möjlighet att få en plats på EU:s utbildning för journalister. Ansök senast 12 juli. Här finns information om utbildning, behörighet och anmälan

 • Maritimt samarbete- har det betydelse?

  Interreg

  Interreg är ett av EU:s finansieringsinstrument. Under de senaste 30 åren har Interreg möjliggjort samarbete över gränser för att hantera gemensamma utmaningar. Se en video hur det maritima samarbetet ser ut!

 • Farliga ämnen kräver samarbete i Östersjöregionen

  Regionala utvecklingsfonden, Interreg

  Farliga ämnen är ett perfekt exempel på en anledning att samarbeta över gränser – när något av de andra länderna tillåter användning av ett giftigt ämne så får vi alla betala ett pris för det. Ett nätverk av experter i Östersjöregionen har därför samarbetat kring frågor gällande högflourerande ämnen (PFAS).

 • Uppdaterad handlingsplan för samarbete i Östersjöregionen

  Fondgemensamt

  EU- kommissionen har antagit en uppdatering av EU:s strategi för Östersjöregionen. Strategin syftar till att öka det transnationella samarbetet i regionen.

 • EU-stöd till regionala aktörer ska stödja företag som drabbats av pandemin

  Sammanlagt 534 miljoner kronor går till regionala aktörer för att stödja företagens återhämtning efter pandemin.

 • Interreg Aurora – ett helt nytt program för gränsöverskridande samarbete i Europa

  Interreg

  Interreg Aurora är ett nytt program inom den europeiska Interreg gemenskapen 2021–2027 för gränsöverskridande samarbete. Det EU-finansierade programmet möjliggör nya och spännande gränsöverskridande samarbeten och samarbetskonstellationer.

 • Projekt blev startskott för fler satsningar på kollektivtrafiken i Östersjöregionen

  Interreg

  För fem år sedan startade Region Blekinge ett internationellt projekt för att koppla samman kollektivtrafiken i Östersjöregionen. Detta blev ett startskott för flera större insatser som ska göra det ännu lättare att resa kollektivt mellan länderna.

 • Förslag på åtgärder i den kommande jordbrukspolitik

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalt ledd utveckling

  Den 17 december håller Landsbygdsnätverket ett webbinarium om Jordbruksverkets förslag till åtgärder i den strategiska planen för nästa periods jordbrukspolitik (CAP).

 • Baalka - ny sajt för upplevelser och historia i sydsamiskt område

  Interreg

  Baalka betyder stig på sydsamiska. Det är också namnet på den sajt som berättar om samiskt liv, kultur och historia i södra Saepmie. Bakom sajten står Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa och Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.

 • Hallå där Madelen Nilsson

  Fondgemensamt

  Madelen Nilsson är ämnesansvarig för arbetet med innovation och smart specialisering på Tillväxtverket. Redaktionen på Landsbygsnätverkets nyhetsbrev ställde några frågor till henne om hennes arbete och om möjligheterna för regionala projekt att få stöd i nästa fondperiod.