Nyheter

Nyheter från EU-fonderna och deras program

 • Nya projekt inom Interreg Central Baltic

  Interreg

  22 miljoner euro till nya Central Baltic projekt

 • Mest grönt bland nya Interreg-ansökningar

  Interreg

  Åtta projekt, varav fem inom området Grön omställning, har sökt finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak under årets första ansökningsomgång.

 • EU ger stöd till cementindustrins omställning på Gotland

  Fonden för en rättvis omställning

  Industrin står för en ungefär en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. På Gotland bidrar pengar från EU-fonden Fonden för en rättvis omställning till cementindustrins klimatomställning.

 • Espon policysammanfattning om Territoriella perspektiv på grön omställning

  Regionala utvecklingsfonden, Interreg

  Ta del av denna svenska översättning av Espons policysammanfattning.

 • 8 nya projekt beviljade inom Interreg Aurora

  Interreg

  Styrkommittéerna för Auroraprogrammet godkände den 16-17 januari 2024 totalt 8 projekt och 6 miljoner euro i EU-finansiering och norsk Interreg-finansiering.

 • 36 miljoner kronor att söka för lösningar som skyddar mot torka och översvämningar samt säkrar gårdens vattenförsörjning

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Jordbruksverket utlyser nu 36 miljoner kronor till projekt som tar fram innovativa lösningar för att hantera utmaningar inom dränering, bevattning och vattenförsörjning till djur. Stödet går att söka från den 20 januari till den 31 mars.

 • Upphandling för bättre arbetsmiljö i lantbruket

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Jordbruk, skogsbruk och fiske är bland de mest drabbade branscherna när det gäller arbetsskador med dödlig utgång. Det är troligt att det finns ett stort mörkertal för både arbetsskador- och sjukdomar. Jordbruksverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska arbetsskador och förbättra arbetsmiljön i jordbruks- och trädgårdsnäringen. Nu finns en möjlighet att lämna in anbud för att samordna och driva arbetsmiljöstrategins genomförande.

 • Kolinlagring i åkermark – effekter av stöd och möjliga win-win-situationer?

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Inlagring av kol i marken anses vara en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska koldioxidhalten i atmosfären. I en ny rapport har utvärderare från WSP undersökt vilka effekter stöd i landsbygdsprogrammet 2014–2022 har haft på kolinlagring i svensk åkermark.

 • 78 nya Interreg Europe projekt godkända

  Interreg

  Nu har det beslutats om vilka av alla projektansökningar som fått godkänt och därmed kommer att få EU-stöd.

 • Nya projekt inom Interreg Sverige - Norge

  Interreg

  Under hösten har programmet Sverige - Norge beviljat nio nya projekt och en förstudie. Dessa återfinns i programmets delområden Nordens Gröna Bälte och Centrala Skandinavium.

 • Interreg South Baltic

  Interreg

  Den andra utlysningen för genomförandeprojekt stängde 5 december och totalt inkom 43 ansökningar till programmet. Mest populärt var insatsområdena kring att främja hållbar besöksnäring och grön omställning till förnybar energi. Svenskt deltagande återfinns i 30 projekt och 4 projekt med svenskt ledarskap.

 • Sök pengar till investeringar inom vattenbruk

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  Har du ett vattenbruksföretag och vill investera i ökad hållbar produktion, minskad miljöpåverkan eller förbättrad djurvälfärd? Då kan du söka upp till 4 miljoner kronor från havs-, fiskeri och vattenbruks-programmet.

 • Sök stöd för att förbättra vattenkvalitet och minska växtnäringsförluster

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom området förbättrad vattenkvalitet och minskade växtnäringsförluster.