Nyheter

Nyheter från EU-fonderna och deras program

 • Nya projekt ska stärka det skandinaviskt samarbete

  Interreg

  Total 13 nya projektansökningar har inkommit till programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak. 6 projektansökningar inom området Innovation och Entrepenörskap och lika många inom området Grön omställning. En projektansökan har inkommit inom Transport och mobilitet.

 • Utlysning: Stöd till biodlingssektorn 2024

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Nu kan du söka stöd för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter.

 • Lokalproducerade rikkas mer användarvänliga och bättre för djuren

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Gammalt är ibland bäst. Det tyckte i alla fall samen och renskötaren Jonas Vannar som tagit ett traditionellt samiskt bruksföremål och uppgraderat det. Tack vare innovationsstödet EIP-Agri har han skapat en ny sorts plastrikkas, en ögla som används vid lassokastning. Och denna är både djurvänligare än tidigare plastmodeller och gynnar lokal produktion.

 • Förskola som odlar och AI inom trädgård nominerade till EU-tävlingen ARIA

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  Landsbygdsnätverket har nominerat två projekt från Sverige till tävlingen Agricultural & Rural Inspirational Awards, ARIA. En tävling som arrangeras av Europeiska CAP-nätverket. De nominerade är Leaderprojektet ”Odling som pedagogiskt verktyg” och EIP-projektet ”IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion - världsnyhet i branschen”.

 • Unik svensk uppfödning av humlor för kommersiellt bruk minskar sårbarhet och transporter

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Kommersiella odlare av tomater, frukt, bär och frö är beroende av stora mängder pollinatörer. Ofta finns det inte tillräckligt med vilda sådana vilket gör att man tvingas importera humlor från stora producenter i främst Belgien och Holland. För att förse odlare med svenska humlor startades projektet “Odling av svenska pollinatörer” där humlor föds upp för kommersiellt bruk. Projektet, som fått innovationsstöd från EIP-Agri, har som mål att sälja närodlade humlebon med ett genetiskt ursprung från Sverige.

 • Är du företagare under 40 år och vill bidra med nytänkande kring jordbrukarstöden?

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  Hur främjar vi ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk med hjälp av stöden i CAP? Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket bjuder in till digitala dialogmöten den 25 september kl. 10.00-12.00 och den 27 oktober kl. 13.00-15.00.

 • Programmet klart för den nationella Leaderträffen

  Lokalt ledd utveckling

  Den 3-4 oktober arrangerar Landsbygdsnätverket tillsammans med Leader Lappland 2020 den nationella Leaderträffen i Lycksele. Nu kan du ta del av det detaljerade programmet.

 • Brist på rätt kompetens fortfarande största hindret för tillväxt i företagen

  Fondgemensamt

  Trots nedgången i svensk ekonomi är tillgången på lämplig arbetskraft fortfarande det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet.

 • AMIF bjuder in till konferens 9 november!

  Asyl- migrations- och integrationsfonden

  Är du en aktör verksam inom migrations- och integrationsområdet? Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) bjuder in till en heldagskonferens på Quality Hotel Globe i Stockholm den 9 november.

 • Stöd till kontroller och tillsyn har bidragit till att främja den gemensamma fiskeripolitikens regler

  Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

  I havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 har det gått att söka stöd för att genomföra kontroller och tillsyn av fiske samt för att inrätta skyddade områden i havsmiljö. I en ny utvärdering har Sweco på uppdrag av Jordbruksverket undersökt hur stöden har bidragit till de målen i programmet.

 • Podden Landet #163: Landsbygdspakten i Sverige - att bygga framtidens starka och hållbara landsbygder

  Fondgemensamt

  År 2040 ska Europas landsbygder vara starkare, uppkopplade, motståndskraftiga och ännu mer välmående. För att nå den visionen lanserar EU nu en landsbygdspakt som olika aktörer kan ansluta sig till – i internationella sammanhang känd som Rural Pact. Här hänger till exempel jordbruk och annan landsbygdsutveckling ihop och visionen och pakten är till för helheten. Så vem kan vara med, vad vi i Sverige kan göra och vad som är skillnaden mot hur vi jobbar redan nu?

 • 42 nya erbjudanden om finansiering på Tillväxtverkets webbplats

  Regionala utvecklingsfonden

  Nu har de öppnat för ansökningar. Du hittar 42 erbjudanden om finansiering för ett smartare, grönare och mer sammankopplat Sverige på Tillväxtverkets webbplats.

 • Nya projekt beviljade i Auroraprogrammet

  Interreg

  22 nya projekt i programmet.

 • Nya projekt inom South Baltic programmet

  Interreg

  Vid övervakningskommittémöte 21 - 22 juni 2023 i Köge, Danmark beviljades stöd till 11 nya projekt

 • Save the date!

  Interreg

  Svenskt informations- och dialogmöte inför utlysning/call 2 inom South Baltic programmet

 • Nya projekt inom Östersjöprogrammet

  Interreg

  Vid övervakningskommittemöte 19 - 20 juni i Stockholm beslutade övervakningskommittén om finansiering av 24 nya projekt.

 • Svensk app för skanning av bin ger säkrad pollinering

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

  BeeScanning är en ny metod för att hitta och diagnostisera en parasit som angriper bin. Genom att fotografera yngelramar med bin kan appen analysera angreppsgrad och föreslå behandling.

 • URBACT växer med nya nätverk och fler svenska deltagare

  Interreg

  Vid övervakningskommittémöte den 31 maj i Umeå fattade övervakningskommittén beslut om finansiering till nya nätverk.

 • Nya projekt inom Central Baltic programmet

  Interreg

  Vid övervakningskommittémöte 8 - 9 juni 2023 beslutades det att finansierar ytterligare projekt in programmet

 • Strategi för minskade utsläpp hjälper skånska städer att bli klimatneutrala

  Regionala utvecklingsfonden

  Sju kommuner i södra Sverige, däribland Malmö och Lund, har arbetat för att minska utsläpp av koldioxid i transporter. Nu har nyhetskanalen Euronews uppmärksammat projektet med en film i serien "Smart regions".