Socialfondens program

Socialfonden omfattar ett program med nio regioner varav en region omfattar hela Sverige.

Indelningen har gjorts för att möta de unika utmaningar som finns i olika delar av landet.

Vilken region tillhör jag?

För musen över länet så får du upp information för respektive programområde.

Hela Sverige

Förutom de geografiskt uppdelade regionerna finns även en region som omfattar hela Sverige.