Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik

Instrumentet ska bidra till en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och skydda den fria rörligheten för personer inom EU

Vad ska mitt projekt bidra till

  • Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.
  • Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att uppnå en harmoniserad visumhanteringsprocess och underlätta lagligt resande samtidigt som migrations- och säkerhetsrisker förebyggs.

Vem kan ansöka om stöd

Instrumentet vänder sig till nationella myndigheter på gränsförvaltnings- och viseringsområdet.

Var ska projektet bedrivas

Projekt kan bedrivas i hela Sverige och inom EU.

Så går det till

Polismyndigheten som ansvarar för Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik presenterar regelbundet möjligheter för finansiering. Dessa möjligheter kallas för utlysningar. I varje utlysning står det tydligt vilka typer av projekt som kan få stöd, vem som får söka, vad projektet ska bidra till för mål och och vilka krav som behöver uppfyllas.

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss på eu-fonder@polisen.se

Sök finansiering hos Polismyndigheten

Bevaka utlysningarna som Polismyndigheten. När en utlysning öppnas, är det dags att ansöka.