Digitalisering

EU vill främja digitaliseringen för ekonomisk tillväxt, effektivitet, innovation, inkludering, miljöhänsyn och cybersäkerhet. En utmaning är att säkerställa resurser till att digitalisera, särskilt i mindre utvecklade regioner.

Fonder som finansierar projekt inom digitalisering

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Finansierar projekt som bidrar till en hållbar, långsiktig migration, skyddar de som söker asyl och underlättar för männiksor att lagligt flytta och bo i ett nytt land.

Exempel på projekt

 • Digitalisering för asylsökande i Bilda Svealand
 • EMIN - Europeiska Migrations- och Integrationsnätet
 • Samhällsorientering i Virtual Reality: Möjligheter och Utmaningar

Fonden för inre säkerhet

Ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU och till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

Exempel på projekt

 • VIDAR
 • SOC - Security Operations Center
 • e-Evidence - drift och förvaltning av EU-kommissionens system för utbyte av digital bevisning

Havs fiskeri- och vattenbruksfonden

Finansierar projekt och investeringar som leder till konkurrenskraftiga företag inom fiske och vattenbruk samt en hållbar förvaltning av haven.

Exempel på stöd

 • Utveckla innovativa tekniker
 • Stöd till företag för kontroll och tillsyn av fiske
 • Stöd för datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken

Interreg

Finansierar projekt som leder till att städer och regioner från olika medlemsstater arbetar tillsammans över nationsgränserna.

Exempel på projekt

 • ENAIBLER

Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik

Finansierar projekt som bidrar till en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och skydda den fria rörligheten för personer inom EU.

Exempel på projekt

 • Nationell situationsbild

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ger stöd till insatser som främjar utvecklingen på landsbygden, konkurrenskraftiga jordbruksföretag och bevarar den biologiska mångfalden.

Exempel på stöd

 • Framtidens växtskyddsmetoder: Precisionsteknik
 • Kompetensutveckling

Regionalfonden

Finansierar projekt som hjälper regioner att växa ekonomiskt och skapa jobb genom förbättrad infrastruktur och ökad innovation som minskar regionala ojämlikheter och stärker samhällens konkurrenskraft.

Exempel på projekt

 • Sweden ICT
 • Medicinska teknikbiobanken
 • DigIT Hub

Socialfonden

Finansierar projekt som skapar jobb, utbildar människor och bekämpar fattigdom för att göra det lättare för alla att delta i samhället och arbetslivet.

Exempel på projekt

 • Digitalt Kompetenslyft
 • Elektrifiering & Digitalisering för Medarbetare

Fler alternativ

Utöver de alternativ som presenteras på eufonder.se finns det fler möjligheter till EU-finansiering att utforska, för projekt inom digitalisering.