Transport och resande

EU-fonderna främjar hållbara transporter, utvecklad infrastruktur och effektivt resande genom projekt som länkar samman olika delar av Sverige med resten av Skandinavien och Europa

Fonder som finansierar projekt inom transport och resande

Interreg

Finansierar projekt som leder till att städer och regioner från olika medlemsstater arbetar tillsammans över nationsgränserna.

Exempel på projekt

  • Green Mobility Shift
  • BATS

Regionalfonden

Finansierar projekt som hjälper regioner att växa ekonomiskt och skapa jobb genom förbättrad infrastruktur och ökad innovation som minskar regionala ojämlikheter och stärker samhällens konkurrenskraft.

Exempel på projekt

  • Mittstråket 2.0
  • Utveckling Haraholmens Logistikcentrum, etapp 2

Fler alternativ

Utöver de alternativ som presenteras på eufonder.se finns det fler möjligheter till EU-finansiering att utforska, för projekt inom transport och resande.