Migration och integration

Med en växande global rörlighet står Europa inför både utmaningar och möjligheter inom migration och integration. Genom olika insatser försöker EU balansera skyddet av mänskliga rättigheter och asylrättigheter med behovet av att säkra sina yttre gränser och främja integration av migranter i samhället.

Fonder som finansierar projekt inom migration och integration

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Finansierar projekt som bidrar till en hållbar, långsiktig migration, skyddar de som söker asyl och underlättar för männiksor att lagligt flytta och bo i ett nytt land

Exempel på projekt

  • Samhällsintroduktion för asylsökande
  • Barn i fokus
  • Ett samordnat återvändande

Socialfonden

Finansierar projekt som skapar jobb, utbildar människor och bekämpar fattigdom för att göra det lättare för alla att delta i samhället och arbetslivet.

 

Exempel på projekt

  • Care for Ukraine
  • STEGA