Krishantering och samhällsskydd

EU har många och komplexa hot att hantera både vad avser, klimatförändringar och säkerhet. Några sätt att möta utmaningarna är klimatarbete, skydd av vittnen, visselblåsare och brottsoffer samt skydd av samhällsviktiga infrastrukturer, byggnader och av mänskliga rättigheter

Fonder som finansierar projekt inom krishantering och samhällsskydd

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Finansierar projekt som bidrar till en hållbar, långsiktig migration, skyddar de som söker asyl och underlättar för männiksor att lagligt flytta och bo i ett nytt land

Exempel på projekt

  • Tillsammans bromsar vi smittan

Fonden för inre säkerhet

Finanserier projekt som bidrar till en hög säkerhetsnivå i EU och till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

Exempel på projekt

  • Galileo PRS - anskaffning av säkerhetsrelevant infrastruktur
  • Datadriven CERT
  • Översättning av Brottsofferguiden

Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik

Ska bidra till en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och skydda den fria rörligheten för personer inom EU.

Exempel på projekt

  • Genomförande och driftsättning av den nationella Etias-enheten
    - fortsättning

Regionalfonden

Finansierar projekt som hjälper regioner att växa ekonomiskt och skapa jobb genom förbättrad infrastruktur och ökad innovation som minskar regionala ojämlikheter och stärker samhällens konkurrenskraft.

Exempel på projekt

  • Samverkan för hållbara innovationer i spåren av kris, katastrof och klimatförändringar 2023-2026

Socialfonden

Finansierar projekt som skapar jobb, utbildar människor och bekämpar fattigdom för att göra det lättare för alla att delta i samhället och arbetslivet.

Exempel på projekt

  • En schysst väg in i byggsverige
  • React EU- Digitala musiklyftet

Fler alternativ

Utöver de alternativ som presenteras på eufonder.se finns det fler möjligheter till EU-finansiering att utforska, för projekt inom krishantering och samhällsskydd.