Säkerhet och gränskontroll

EU vill främja ett säkrare och tryggare samhälle. Därför stödjer EU-fonderna olika åtgärder och projekt för att förbättra säkerheten och effektiviteten vid gränskontroll samt förebygger och bekämpar brott, terrorism och radikalisering.

Fonder som finansierar projekt inom säkerhet och gränskontroll

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Finansierar projekt som bidrar till en hållbar, långsiktig migration, skyddar de som söker asyl och underlättar för männiksor att lagligt flytta och bo i ett nytt land

Exempel på projekt

  • Ett samordnat återvändande
  • Genom att placera ut ambulerande sambandsmän i tredjeland förbättra samarbetet länderna emellan för att effektivisera polisens återvändandearbete.

Fonden för inre säkerhet

Ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU och till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

Exempel på projekt

  • PIU driftstöd 23-26
  • Utstationering personal Eurojust

Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik

Ska bidra till en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och skydda den fria rörligheten för personer inom EU.

Exempel på projekt

  • Nationell situationsbild
  • Visa Code Training - utbildning för tjänstemän som arbetar med visumansökningar.
  • Gränskontroll sjö

Fler alternativ

Utöver de alternativ som presenteras på eufonder.se finns det fler möjligheter till EU-finansiering att utforska, för projekt inom säkerhet och gränskontroll.