Miljö och klimat

Europa står inför allvarliga miljö- och klimatutmaningar. EU:s insatser är inriktade på att skydda vår planet, minska klimat­påverkan och främja en hållbar och grönare framtid för alla.

Fonder som finansierar projekt inom miljö och klimat

Fonden för en rättvis omställning

Finansierar projekt som hjälper samhällen att anpassa sig till en miljövänligare ekonomi, med fokus på nya jobb och utbildning.

Exempel på projekt

 • Grönt stål för en fossilfri framtid
 • Logistik för CCS

Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Finansierar projekt och investeringar som leder till konkurrenskraftiga företag inom fiske och vattenbruk samt en hållbar förvaltning av haven.

Exempel på stöd

 • Investeringar i fiskeredskap som minskar negativ påverkan på akvatiska miljöer
 • Innovationer som minskar fiskets inverkan på miljön
 • Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet
 • Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald

Interreg

Finansierar projekt som leder till att städer och regioner från olika medlemsstater arbetar tillsammans över nationsgränserna.

Exempel på projekt

 • Land-4-Climate
 • Supported by Nature
 • Biodiverse Cities

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ger stöd till insatser som främjar utvecklingen på landsbygden, konkurrenskraftiga jordbruksföretag och bevarar den biologiska mångfalden.

Exempel på stöd

 • Anlägga och restaurera våtmarker
 • Restaurera och sköta betesmarker
 • Ersättning för ekologisk produktion

Regionalfonden

Finansierar projekt som hjälper regioner att växa ekonomiskt och skapa jobb genom förbättrad infrastruktur och ökad innovation som minskar regionala ojämlikheter och stärker samhällens konkurrenskraft.

Exempel på projekt

 • Fossilbränslefria kommuner
 • Jakten på plasten
 • Fossilbränslefria kommuner i Skåne

Fler alternativ

Utöver de alternativ som presenteras på eufonder.se finns det fler möjligheter till EU-finansiering att utforska, för projekt inom miljö och klimat.