Forskning och innovation

Inom EU råder brist på resurser och investeringar inom forskning och innovation Dessutom ökar konkurrensen från globala aktörer. EU-fonderna investerar därför i stöd för teknisk och social innovation, life science och industri.

Fonder som finansierar projekt inom forskning och innovation

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Finansierar projekt som bidrar till en hållbar, långsiktig migration, skyddar de som söker asyl och underlättar för männiksor att lagligt flytta och bo i ett nytt land.

Exempel på projekt

 • Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser

Fonden för en rättvis omställning

Finansierar projekt som hjälper samhällen att anpassa sig till en miljövänligare ekonomi, med fokus på nya jobb och utbildning.

Exempel på projekt

 • Logistik för carbon capture and storage i cementindustrin
 • H2-Labs

Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Finansierar projekt och investeringar som leder till konkurrenskraftiga företag inom fiske och vattenbruk samt en hållbar förvaltning av haven.

Exempel på stöd

 • Innovationsprojekt inom fiske
 • Innovationsprojekt inom vattenbruk

Interreg

Finansierar projekt som leder till att städer och regioner från olika medlemsstater arbetar tillsammans över nationsgränserna.

Exempel på projekt

 • HALRIC - Hanseatic Life Science Research Infrastructure Consortium for triple-helix innovation
 • Innovation Leverage through Systematic Approach - ILSA

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ger stöd till insatser som främjar utvecklingen på landsbygden, konkurrenskraftiga jordbruksföretag och bevarar den biologiska mångfalden.

Exempel på stöd

 • Stöd för att bilda en innovationsgrupp
 • Stöd för att genomföra ett innovationsprojekt som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen

Regionalfonden

Finansierar projekt som hjälper regioner att växa ekonomiskt och skapa jobb genom förbättrad infrastruktur och ökad innovation som minskar regionala ojämlikheter och stärker samhällens konkurrenskraft.

Exempel på projekt

 • Malmö innovationsarena
 • AIMEE
 • Open Lab Skåne

Socialfonden

Finansierar projekt som skapar jobb, utbildar människor och bekämpar fattigdom för att göra det lättare för alla att delta i samhället och arbetslivet.

Exempel på projekt

 • Kompetenscenter för social innovation
 • Remake Textile