Industri

EU främjar hållbar tillväxt inom industrin bland annat genom att främja gröna teknologier, hållbar produktion och en hållbar omställning i industrin.

Fonder som finansierar projekt inom industri

Fonden för en rättvis omställning

Finansierar projekt som hjälper samhällen att anpassa sig till en miljövänligare ekonomi, med fokus på nya jobb och utbildning.

Exempel på projekt

  • Vätgas och cirkularitet i Västerbottens metallindustri
  • Cement med låg klinkerhalt

Regionalfonden

Finansierar projekt som hjälper regioner att växa ekonomiskt och skapa jobb genom förbättrad infrastruktur och ökad innovation som minskar regionala ojämlikheter och stärker samhällens konkurrenskraft.

Exempel på projekt

  • Industry in west
  • Foodtech Innovation Network
  • Smart 4U

Socialfonden

Finansierar projekt som skapar jobb, utbildar människor och bekämpar fattigdom för att göra det lättare för alla att delta i samhället och arbetslivet.

Exempel på projekt

  • Ledarskap för Elektrifiering och Digitalisering
  • Grönt industriutbildningspaket

Fler alternativ