Landsbygd, havs- fiske- och vattenbruk

EU arbetar för att främja hållbart jordbruk och fiske genom miljöskydd, resurshantering och stöd till landsbygdsutveckling. EU arbetar också för att bevara havsmiljön, främja vattenbruks­näringen och stödja regional utveckling i kustområden.

Fonder som finansierar projekt inom landsbygd, fiske och vattenbruk

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ger stöd till insatser som främjar utvecklingen på landsbygden, konkurrenskraftiga jordbruksföretag och bevarar den biologiska mångfalden.

Exempel på stöd

  • Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
  • Startsstöd för lantbruksverksamhet
  • Stöd till förädling av jordbruks-, trädgårds- och rennäringsprodukter
  • Stöd till lantrasföreningar

Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Finansierar projekt och investeringar som leder till konkurrenskraftiga företag inom fiske och vattenbruk samt en hållbar förvaltning av haven.

Exempel på stöd

  • Investeringsstöd för diversifiering och förädling
  • Startsstöd för fiskeriverksamhet eller vattenbruk
  • Ersättning för fällda sälar
  • Stöd för djurs hälsa och välfärd inom vattenbruk

Lokalt ledd utveckling genom Leader

Finansierar projekt som bidrar till att utveckla den egna bygden utifrån lokala förutsättningar.

Exempel på projekt

  • Upprätta servicepunkter på landsbygden
  • Samarbetsprojekt för att utveckla den egna bygden

Fler alternativ

Utöver de alternativ som presenteras på eufonder.se finns det fler möjligheter till EU-finansiering att utforska, för projekt inom landsbygd, hav, fiske och vattenbruk.