Social inkludering

EU finansierar projekt och program som främjar sysselsättning, utbildning, kompetensutveckling och social integration för olika målgrupper som arbetslösa, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, utrikes födda och andra utsatta grupper.

Fonder som finansierar projekt inom social inkludering

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Finansierar projekt som bidrar till en hållbar, långsiktig migration, skyddar de som söker asyl och underlättar för männiksor att lagligt flytta och bo i ett nytt land

Exempel på projekt

  • Sensus för Ukraina
  • AMIF Mötesplatser

Socialfonden

Finansierar projekt som skapar jobb, utbildar människor och bekämpar fattigdom för att göra det lättare för alla att delta i samhället och arbetslivet.

Underrubrik

  • Starkare
  • Unga inkluderar