Samarbete mellan länder

Samhällsproblemen stannar inte vid gränsen. Inte lösningarna heller. EU arbetar därför med att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Fonder som finansierar projekt inom samarbete mellan länder

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Finansierar projekt som bidrar till en hållbar, långsiktig migration, skyddar de som söker asyl och underlättar för männiksor att lagligt flytta och bo i ett nytt land

Exempel på projekt

  • Genom att placera ut ambulerande sambandsmän i tredjeland förbättra samarbetet länderna emellan i syfte att effektivisera polisens återvändandearbete.
  • Projekt som syftar till att individer som står inför ett återvändande får stöd och erbjuds fler typer av stödjande insatser.

Interreg

Finansierar projekt som leder till att städer och regioner från olika medlemsstater arbetar tillsammans över nationsgränserna.

Exempel på projekt

  • Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
  • Interreg Baltic Sea
  • Interreg North Sea
  • Interreg Europe

Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik

Ska bidra till en europeisk integrerad gränsförvaltning och till en effektiv viseringspolitik.

Exempel på projekt

  • Visa Code Training: - utbildning för tjänstemän som arbetar med visumansökningar.