ESPON

ESPON är ett program för policyutveckling som bidrar till att stärka territoriella utvecklings- och planeringsprocesser.

ESPON handlar om att utifrån konkreta policybehov hitta lösningar som gör nytta för aktörer på samtliga beslutsnivåer i Europa. ESPON bygger på ett utvecklat samarbete mellan beslutsfattare, praktiker och forskare som främjar ett ömsesidigt och anpassat lärande mellan och inom olika delar av Europa.

Genom att fokusera på lärandet efter åtta tematiska områden Länk till annan webbplats. underlättas kunskapsbyggandet och kunskapsspridningen. Bland annat fokuserar ESPON på klimatneutralitet, styrnings- och rättvisefrågor ur ett territoriellt perspektiv, gränsregionala frågor samt platsers motståndskraft mot kriser.

ESPON erbjuder forskare samt europeiska och svenska aktörer att medverka på olika sätt. Aktörer kan exempelvis föreslå ESPON att belysa vissa frågeställningar Länk till annan webbplats. ytterligare. Flera aktörer i Sverige har redan använt sig av möjligheten att få ett fördjupat och anpassat ESPON-kunskapsunderlag. Forskare kan engagera sig genom att vara med på utlysningar där uppdraget kan vara att belysa givna policyfrågor eller utveckla nya metoder och analysverktyg.

Att utveckla policyfrågor eller policysvar görs med fördel tillsammans med andra europeiska aktörer och forskare, vilket också är en avgörande styrka för ESPON och det interregionala samarbete och lärande i Europa.

Berörda geografiska områden

Programmet omfattar alla regioner/länder inom EU. Dessutom deltar Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz.

Ansökningsomgångar för Espon

Aktuella datum för utlysningarna finns på Espons webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökningar om att få policyfrågor belysta kan göras löpande.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: espon.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E- post: info@espon.eu 

Telefon: +352 42 59 91 4700

Programsekretariat finns i Luxemburg.

Svensk kontaktpunkt
Tillväxtverket

Wolfgang Pichler

Telefon: 08-681 91 72

Linn Lindmark

Telefon: 08-681 97 15