ESPON

ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering. Det handlar främst om att göra gemensamma regionala analyser för hela EU. Det finns också möjligheter för regioner att ansöka i ESPON om mer avgränsade regionala analyser.

Programmet ESPON ska genom olika transnationellt sammansatta forskningsprojekt producera jämförbar information, fakta, analyser och scenarier om utvecklingsförutsättningarna för europeiska regioner, städer och territorier.

Programmet kan också stödja forskarsamverkan genom nätverk.

Berörda geografiska områden

Programmet omfattar alla regioner/länder inom EU. Dessutom deltar Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz.

Ansökningsomgångar för Espon

Aktuella datum för utlysningarna finns på Espons webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: espon.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E- post: info@espon.eu 

Telefon: +352 42 59 91 4700

Programsekretariat finns i Luxemburg.

Svensk kontaktpunkt
Tillväxtverket
Wolfgang Pichler
Telefon: 08-681 91 72