INTERACT

INTERACT är ett program som stödjer erfarenhetsutbyte mellan ansvariga myndigheter och organisationer som är involverade i genomförandet av programmen för territoriellt samarbete.

INTERACT stödjer territoriellt sammarbete mellan regioner inom EU. Programmet främjar samarbete som ett verktyg för tillväxt och förändring genom policyutveckling och strategisk orientering.

Insatserna förväntas bidra till ökad förenkling samt sprida kunskap om de territoriella samarbetsprogrammens samlade resultat.

Det finns inte några projektmedel att söka i programmet.

Mer information och kontakt

Webbplats: interact-eu.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontor finns i Åbo, Viborg, Wien samt Valencia.