Interreg Aurora

Aurora är ett helt nytt program i den europeiska Interreg-gemenskapen för gränsöverskridande samarbete 2021-2027. Programmet erbjuder stora möjligheter och möjliggör nya och spännande gränsöverskridande samarbete i den nordligaste delen av Europa och Sápmi. Aurora har specifika gränsöverskridande medel tillsatta för att utveckla den samiska kulturen, näringslivet, forskningen och de samiska språken. 

Programgeografi Interreg Aurora 2024

Berörda geografiska områden

Aurora har två delområden, Aurora och Sápmi.

Delområde Aurora innefattar följande län/landskap/fylken:

 • Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Österbotten/Pohjanmaa,

Etelä-Pohjanmaa, Kainuu och Pohjois-Karjala i Finland

 • Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland i Sverige
 • Finnmark, Troms och Nordland i Norge

Delområde Sápmi innefattar följande län/landskap/fylken:

 • Lappi, Pohjois-Pohjanmaa och Keski-Pohjanmaa i Finland
 • Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Idre Sameby i Dalarna i Sverige
 • Finnmark, Troms, Nordland, Tröndelag och Innlandet (Elgå Reinbeitedistrikt) i Norge

Prioriterade områden

Aurora ska stödja utvecklingen inom fyra prioriterade områden:

 1. Smart och hållbar tillväxt
 2. Grön och hållbar omställning
 3. Utbildning, kultur och hållbar turism
 4. Bättre och mer hållbart gränsöverskridande samarbete

Aurora programmets målsättning är att stimulera gränsöverskridande samarbete och därigenom stärka programområdets konkurrenskraft, hållbarhet och attraktivitet genom social integration, digitalisering och grön omställning. Hållbar utveckling är ett övergripande mål. Klimatförändringar, grön omställning och hållbar användning av naturresurser står högt på agendan.

Programmet är mycket inkluderande, det finns plats för många olika typer av gränsöverskridande projekt och initiativ.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Stödnivå och projekttyper

 • Svenska och finska projektpartners kan få 65 % i EU-stöd
 • Norska projektpartners kan få 50 % i IR-stöd (Interreg finansiering)

Aurora beviljar två typer av projekt:

 • Small-scale project som kan vara t.ex. förstudier och mindre genomförandeprojekt på 6-12 månader. Ansökningar kan lämnas in under specifika utlysningar som arrangeras ungefär två gånger per år.
 • Regular project som är av längre karaktär, mer av ordinarie natur. Ansökningar kan lämnas in under specifika utlysningar som arrangeras ungefär två gånger per år.

Interreg Aurora programmet har arbetat med att införa många förenklingar både i ansöknings- och genomförandeförfarandet.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt:

Förvaltande myndighet är Länsstyrelsen i Norrbottens län. Programsekretariatet finns i Luleå, Jokkmokk, Umeå och Östersund i Sverige, Inari, Rovaniemi, Oulu och Vasa i Finland samt Tromsö och Snåsa i Norge.

Webbplats: www.interregaurora.eu Länk till annan webbplats.

E-post: interregaurora@lansstyrelsen.se

Telefon: +46 10 - 225 50 00