Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan länderna runt Östersjön. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion.

Karta över Baltic Sea Region. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

Länderna runt Östersjön ingår i programmet: Sverige, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och delar av norra Tyskland. Även delar av Norge ingår.

Prioriterade områden

Programmet fokuserar på fyra områden:

  • Innovativa samhällen
  • Hållbar vattenförvaltning
  • Klimatneutrala samhällen
  • Samverkande förvaltning

Programmet har ett tydligt fokus på innovation och hållbarhet. Programmet verkar för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man vill också arbeta för mer klimatneutrala samhällen genom att fokusera på cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom energiomställning och hållbar mobilitet. Programmet innehåller även ett stödsystem för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Hitta projektpartners

Programmet har en matchmakingplattform för att underlätta för dig att hitta projektpartners och utveckla din projektidé inom programmet. Här kan du söka partners i andra länder i programområdet.

Du hittar matchmakingplattformen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interreg-baltic.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@interreg-baltic.eu

Telefon: +49 381 45484 0

Programsekretariat finns i Rostock, Tyskland.

Svensk kontaktpunkt

Tillväxtverket
Robert Berggren
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 92 37

Tillväxtverket är svensk kontaktpunkt för Östersjöprogrammet. Kontaktpunktens uppgift är att sprida information om programmet samt stödja initiering och utveckling av projekt gentemot svenska aktörer.

Vänd dig till Tilväxtverket om du är intresserad av att veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns för ert projekt att söka stöd.