Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Området röner stort intresse på grund av dess geografiska läge både politiskt och miljömässigt.

Karta över Baltic Sea Region. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

Inom EU: Hela Sverige, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och delar av norra Tyskland.

Utanför EU: Norge, nordvästra Ryssland och Vitryssland.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 263,8 miljoner euro (Cirka 2,2 miljarder kronor) på programområdets regionala utveckling. Utöver det tillkommer ytterligare 6 miljoner euro från Norge och 4,4 miljoner euro från Ryssland.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 75 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Prioriterade insatsområden

Programmet har ett tydligt fokus på innovation, effektiv användning av naturresurser och tillgänglighet. Programmet innehåller även ett stödsystem för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Programmet fokuserar på fyra tematiska områden

Innovation

 • Forsknings- och innovationsinfrastruktur
 • Smart specialisering
 • Icke-teknologisk innovation

Naturresurser

 • Rena vatten
 • Förnybar energi
 • Energieffektivisering
 • Blå tillväxt

Transport

 • Samordning av transportslag
 • Tillgänglighet
 • Sjösäkerhet
 • Frakt
 • Urban mobilitet

Kapitalisering

 • Såddfinansiering
 • Särskilt stöd till prioritetssamordnare inom EU:s strategi för Östersjöregionen

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interreg-baltic.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@interreg-baltic.eu

Telefon: +49 381 45484 0

Programsekretariat finns i Rostock, Tyskland.

Svensk kontaktpunkt
Tillväxtverket
Robert Berggren
Telefon: 08 681 92 37

Anna Bergdahl
Telefon: 08-681 77 45