Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland. Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de baltiska staterna å den andra sidan. Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Karta över Central Baltic. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

I Sverige är det länen Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland, Västermanland och Örebro som ingår i programområdet.

Programmet består av tre delområden:

Central Baltic: hela programområdet. Stödjer projekt som ger mervärde till hela centrala Östersjöområdet.

Södra Finland – Estland: ger stöd till finska och estländska regioner i programområdet (ej Åland).

Skärgården och öarna: ger stöd till kustkommunerna i programområdet. Delområdet ger bara stöd till projekt som ger mervärde till öarna och skärgården. Minst en projektpartner måste vara en kustkommun.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: centralbaltic.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@centralbaltic.eu

Telefon: +358 40 550 8408 

Programsekretariatet finns i Åbo, Finland.

Svenska kontaktpunkter
Svenska kontaktpersoner finns på Region Östergötland samt Länsstyrelsen Stockholm.

Contact Point South
Region Östergötland
Anna Nordström

Telefon: +46 (0)10 103 77 12

Contact Point North
Region Stockholm
Rebecca Frej
Telefon: +46 (0)8-123 144 74