Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland. Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de baltiska staterna å den andra sidan. Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Karta över Central Baltic. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

I Sverige är det länen Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland, Västermanland och Örebro som ingår i programområdet.

Programmet består av tre delområden:

Central Baltic: hela programområdet. Stödjer projekt som ger mervärde till hela centrala Östersjöområdet.

Södra Finland – Estland: ger stöd till finska och estländska regioner i programområdet (ej Åland).

Skärgården och öarna: ger stöd till kustkommunerna i programområdet. Delområdet ger bara stöd till projekt som ger mervärde till öarna och skärgården. Minst en projektpartner måste vara en kustkommun.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 115 miljoner euro (cirka 1 miljard kronor) på programområdets regionala utveckling.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 75 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet

Interreg Central Baltic stödjer åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen. Programmet finansierar insatser som bidrar till en ökad samhällsgemenskap och motverkar social exkludering. Projekt som utvecklar regionens yrkesutbildningar och skapar länkar till arbetsmarknadens behov kan också finansieras.

Programmet har fyra prioriterade insatsområden:

Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft
Insatser för att skapa fler kunskapsintensiva företag och som stöder små och medelstora företags export till nya marknader kan finansieras. Projekt som stimulerar unga att bli mer entreprenöriella kan också få stöd.

Hållbar användning av våra gemensamma resurser
Insatser som syftar till att förbättra Östersjöns tillstånd eller som utvecklar regionens natur- och kulturarv till hållbara turistattraktioner kan finansieras. Vidare kan även projekt som fokuserar på havsplanering, integrerad kustzonsplanering samt stadsplanering få stöd.

Ökad tillgänglighet i regionen
Insatser som syftar till att planera integrerade, miljövänliga, multimodala transportsystem kan få stöd, liksom projekt som utvecklar existerande små hamnar för att förbättra regional tillgänglighet och bidra till turismutveckling.

Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap
Insatser som bidrar till en ökad samhällsgemenskap och motverkar social exkludering kan finansieras. Projekt som utvecklar regionens yrkesutbildningar och skapar länkar till arbetsmarknadens behov kan också få stöd.

Interreg Central Baltic 2021 - 2027

Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på Interreg Central Baltic webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: centralbaltic.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@centralbaltic.eu

Telefon: +358 40 550 8408 

Programsekretariatet finns i Åbo, Finland.

Svenska kontaktpunkter
Svenska kontaktpersoner finns på Region Östergötland samt Länsstyrelsen Stockholm.

Contact Point South
Region Östergötland
Annika Holmström
Telefon: +46 (0)10 103 69 59

Contact Point North
Länsstyrelsen Stockholm
Rebecca Frej
fornamn.efternamn@sll.se

Telefon: +46 (0)8-123 144 74