Interreg Central Baltic

Central Baltic Programme 2021 - 2027 är ett EU-program för gränsöverskridande samarbete. Programmet kommer att investera totalt 118 miljoner euro från europeiska regionala utvecklingsfonden för att förbättra livet i vår region genom att lösa gemensamma utmaningar och arbeta för gemensamma möjligheter – tillsammans och över gränserna.

CB programområde 19.01.2024

Berörda geografiska område

Deltagande regionerna i Central Baltic Program 2021 - 2027 är belägna i Estland, Finland inklusive Åland, Lettland och Sverige.

I Sverige är det länen Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Östergötland, Västermanland och Örebro som ingår i programområdet.

Prioriterade områden

Finansiering finns tillgänglig för samarbetsprojekt under följande programmål:

 • Ökad export för små och medelstora företag
 • Fler nya företag som skalas upp
 • Gemensamma lösningar för cirkulära ekonomi
 • Förbättrad kust- och marin miljö
 • Minskade koldioxidutsläpp
 • Förbättrade anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden
 • Bättre offentliga tjänster och lösningar för medborgarna

Vilka projekt kan finansieras genom Central Balticprogrammet

Huvuddrag för ett projekt som ska finansieras från Central Baltic-programmet:

 • Tematisk inriktning i ett av de sju programmålen
 • Ett tydligt mervärde av det gränsöverskridande samarbetet för att lösa en gemensam utmaning
 • Projektpartners från minst två länder inom programområdet
 • Projektresultat som bidrar till programmets projekt- och programindikatorer
 • Projektresultaten är hållbara och lever vidare efter projektets slut
 • Projektpartners är offentliga organisationer, icke-statliga organisationer eller relevanta privata partners

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: centralbaltic.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@centralbaltic.eu

Telefon: +358 40 550 8408 

Programsekretariatet finns i Åbo, Finland.

Svenska kontaktpunkter
Svenska kontaktpersoner finns på Region Östergötland och Region Stockholm.

Contact Point South
Region Östergötland

Ingrid Meissl Årebo

E-post: ingrid.meissl.arebo@regionostergotland.se

Telefon: +46 (0)10 103 77 12

Contact Point North
Region Stockholm

Rebecka Frej

E-post: rebecka.frej@regionstockholm.se

Telefon: +46 (0)8-123 144 74