Interreg Europe

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU. Programmets syfte är samverkan kring kapacitetshöjande insatser. Målet är att göra det möjligt för offentliga aktörer, och andra relevanta organisationer, att aktivt lära sig av erfarenheter i andra regioner. Det handlar om att identifiera, analyser och överföra best practise för att förbättra policys inom regional utveckling.

Berörda geografiska områden

Det finns ingen geografisk avgränsning för Interreg Europe, utan hela EU omfattas. Det innebär att alla 27 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz.

Prioriterade områden

Programmet har en budget på 379 MEUR för att ge stöd till att utveckla och förbättra policys på lokal, regional och nationell nivå. Projekten kan genom erfarenhetsutbyte, innovativa arbetssätt och kapacitetsuppbyggnad hitta lösningar på regionala utvecklingsfrågor.

Inom programmet finns möjlighet att för projekt att arbeta med kapacitetshöjande insatser inom samtliga av EU:s politiska mål för 2021 – 2027:

  • Ett smartare EU: tex innovation, digitalisering, smart specialisering, konkurrenskraft hos små och medelstora företag
  • Ett grönare EU: tex energiomställning, förnybara energikällor, klimatarbete, cirkulär ekonomi
  • Ett mer sammankopplat EU: strategiska transportnät, hållbar mobilitet
  • Ett mer socialt EU: tex utbildning, social inkludering, jämlik hälso-och sjukvård, kultur, hållbar turism.
  • Ett EU som står närmare medborgarna: landsbygdsutveckling, hållbar stadsutveckling

Projekten ska syfta till att förbättra ett policyinstrument inom regional utveckling. Ett policyinstrument har en bred tolkning och kan exempelvis vara en strategi, en lag eller ett program inom regional- eller socialfonden.

Planerar ni att arbeta med ett regionalfonds- eller socialfondsprogram ska ni kontakta förvaltande myndighet för dessa program (Tillväxtverket eller ESF-rådet).

Vem kan söka stöd?

Offentliga organisationer och icke-vinstdrivande organisationer delta i projekt. Vinstdrivande företag och privatpersoner kan inte delta.

Stödnivå

Offentliga och offentligrättsliga organisationer kan få 80 % i EU-stöd.

Privata icke-vinstdrivande organisationer kan få 70 % i EU-stöd.

Hitta projektpartners

På programmets hemsida finns olika tips om hur du kan hitta projektpartners.
Find the right people | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy Länk till annan webbplats.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interregeurope.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: +33 328 144 100

Programsekretariatet finns i Lille, Frankrike.

Svensk kontaktpunkt

Tillväxtverket
Christina Imander
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Alexander Alcazar Jönsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se