Interreg Europe

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa. I programmet ingår också att överföra god praxis till projektpartners och andra som arbetar med regional utveckling.

Berörda geografiska områden

Alla medlemsländer /regioner inom Europeiska unionen omfattas. Det innebär att 27 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interregeurope.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: +33 328 144 100

Programsekretariatet finns i Lille, Frankrike.