Interreg North Sea Region

Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling.

Interreg North Sea 2021-2027

Programgeografi Nordsjöprogrammet 2021-2027

Berörda geografiska områden

Programmet omfattar sju länder helt eller delvis: Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Frankrike, Sverige och Tyskland.

I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län.

Nordsjöprogrammet har fyra prioriterade områden:

  • Robusta och smarta ekonomier
  • Gröna omställningar
  • Klimatresilients och motståndskraft
  • Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen

Total finansiering för Nordsjöprogrammet

  • € 173.800.000

Stödnivå

  • 60% EU-stöd & 40% egen finansiering
  • Norska partners kan få 50 % i nationellt norskt stöd

Programgenomförande

Projekten kommer att beslutas och bedrivas i två steg. Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt.

Övervakningskommittén leder programmet och är ansvarigt för kvaliteten och effektiviteten i genomförandet samt beslutar vilka projekt som ska beviljas stöd.

Varje medlemsland har representanter i denna kommitté. I Sverige svarar en subkommitté för att sprida information och fungerar som ett rådgivande organ till de svenska representanterna i styrkommittén.

Den dagliga administrationen sköts av programsekretariatet i Viborg.

Västra Götalandsregionen är svensk kontaktpunkt för programmet. Västra Götalandsregionen är också sekretariat för den svenska subkommittén.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interregnorthsea.eu Länk till annan webbplats.

E- post: info@northsearegion.eu

Telefon: +45 7841 1770

Programsekretariat finns i Viborg, Danmark.

Svensk kontaktpunkt

Västra Götalandsregionen
Robin Stenström

E-post: robin.stenstrom@vgregion.se

Telefon: +46 7 068 692 80