Interreg North Sea Region

Interreg North Sea Region är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling.

Karta över North Sea Region. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

Regioner i följande sju länder deltar i Nordsjöprogrammet: Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Flandern (Belgien).

I Sverige omfattas Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skåne och Kronobergs län.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 167 miljoner euro (cirka 1,4 miljarder kronor) på programområdets regionala utveckling.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 50 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet

Det finns fyra prioriterade insatsområden inom programmet:

Tillväxt
Målet är att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation i privat och offentlig sektor genom ökad kunskapsöverföring mellan olika aktörer och kapacitetsuppbyggnad.

Miljöinnovation
Målet är att främja grön tillväxt genom främjande av miljöinnovation och stöd till övergången till resurseffektiva medel i privat och offentlig sektor.

Hållbar Nordsjöregion
Skydd mot klimatförändringar och bevara miljön genom utveckling av metoder för anpassning till klimatförändringar och hållbar ekosystem.

Gröna transporter och mobilitet
Målet är att främja hållbara transporter och ta bort flaskhalsar i viktig nätverksinfrastruktur.

Interreg North Sea Region 2021 - 2027

Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på programmets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: northsearegion.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E- post: info@northsearegion.eu

Telefon: +45 7841 1770

Programsekretariat finns i Viborg, Danmark.

Svensk kontaktpunkt

Västra Götalandsregionen
Linn Kristoffersson
Tel: 0730- 47 18 15