Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Danmark och Norge. Programmet täcker ett område som har fler än 9 miljoner invånare inom tre länder. Här finns två huvudstäder, fler än 30 universitet och områdets olika delar förenas av ett gemensamt hav.

Karta över Öresund-Kattegat-Skagerrak. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

Du kan söka stöd för projekt inom ett av de tre delområdena beroende på var dina projektpartners finns:

Öresund- Kattegat-Skagerrak – hela programgeografin.

Kattegat-Skagerrak – programområdet omfattatar regionerna Midtjylland, Nordjylland, Halland, Västra Götaland, Agder, Oslo, Vestfold och Telemark samt Viken.

Öresund – programområdet omfattar Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 127,6 miljoner euro (cirka 1,07 miljarder kronor) för projektkostnader i Danmark och Sverige. Norska staten har avsatt 15,8 miljoner euro till projektpartners i Norge.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 50 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet

Projekten ska bidra till att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor inom något av de fyra insatsområdena för att göra regionen stark och konkurrenskraftig.

Innovation
Insatsområde innovation ska förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse.

Grön ekonomi
Insatsområdet ska främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor.

Transport
Insatsområdet ska stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Sysselsättning
Insatsområdet ska stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interreg-oks.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon: 08 681 91 00

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet.
Programmets sekretariat finns på två orter: Göteborg  och Köpenhamn.

overgransen.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en kampanjsida för att visa på goda resultat som sker genom samarbeten i Öresund-Kattegat-Skagerrak.