Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Är ett EU-program som arbetar för att stärka "europeiskt territoriellt samarbete", alltså samarbete över gränserna. Inom Öresund-Kattegat-Skagerrak kan du söka finansiering för projekt som ger möjlighet för svenskar, norrmän och danskar att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar inom fyra insatsområden.

Programgeografi ÖKS 2021-2027

Programgeografi

Projekten som programmet finansierar kan bedrivas över nationsgränserna i elva svenska, danska och norska regioner. I Sverige rör det sig om Skåne, Halland och Västra Götaland.

För att kunna ansöka om projektstöd behöver din organisation samarbeta med minst en annan organisation i ett av grannländerna - Danmark, Norge eller Sverige.

Fyra insatsområden

EU-programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak har till uppgift att investera 140 miljoner euro fram till 2027. Pengarna ska gå till projekt som vill arbeta för att lösa samhällsutmaningar över gränserna i södra Skandinavien.

Projekt kan söka finansiering för att lösa samhällsutmaningar som faller inom ett av fyra insatsområden.

Områdena är:

  • Innovation och entreprenörskap
  • Grön omställning
  • Transport och mobilitet
  • Gränslös arbetsmarknad

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 08 681 91 00

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet.
Programmets sekretariat finns på två orter: Göteborg  och Köpenhamn.