Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Är ett EU-program som arbetar för att stärka "europeiskt territoriellt samarbete", alltså samarbete över gränserna. Inom Öresund-Kattegat-Skagerrak kan du söka finansiering för projekt som ger möjlighet för svenskar, norrmän och danskar att tillsammans lösa gemensamma samhällsutmaningar inom fyra insatsområden.

ÖKS programgeografi 2024

Programgeografi

Projekten som programmet finansierar kan bedrivas över nationsgränserna i fjorton svenska, danska och norska regioner. I Sverige rör det sig om Skåne, Halland och Västra Götaland.

För att kunna ansöka om projektstöd behöver din organisation samarbeta med minst en annan organisation i ett av grannländerna - Danmark, Norge eller Sverige.

Fyra insatsområden

EU-programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak har till uppgift att investera 140 miljoner euro fram till 2027. Pengarna ska gå till projekt som vill arbeta för att lösa samhällsutmaningar över gränserna i södra Skandinavien.

Projekt kan söka finansiering för att lösa samhällsutmaningar som faller inom ett av fyra insatsområden.

Områdena är:

  • Innovation och entreprenörskap
  • Grön omställning
  • Transport och mobilitet
  • Gränslös arbetsmarknad

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 08 681 91 00

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet.
Programmets sekretariat finns på två orter: Göteborg  och Köpenhamn.