Interreg South Baltic

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Utmärkande drag för hela programområdet är dess landsbrukskaraktär med stora grönområden, kustlandskap med sjöar och strömmar samt avsaknaden av storstäder. Programmets vision är att stärka en gemensam hållbar utveckling i Södra Östersjö-området genom att utveckla regionens potential inom ”blå och grön tillväxt”.

Karta över South Baltic. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

Programområdet består av kustregionerna i Sverige, Tyskland, Danmark, Litauen och Polen.

Sverige: Kalmar län, Blekinge län, Skåne län och Kronobergs län

Tyskland: Mecklenburg- Vorpommern: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald and district-free city (kreisfreie Stadt): Rostock;

Danmark: Bornholm och Region Själland

Litauen: Klaipėda, Tauragė and Telšiai

Polen: Miasto Szczecin, Szczeciński, Stargardzki, Koszaliński, Słupski, Starogardzki, Gdański, Trójmiejski and Elbląski.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 78 miljoner euro (cirka 696 miljoner kronor) på programområdets regionala utveckling.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 75 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Offentliga organisationer, kommunala bolag, handelskammare, utbildnings- och forskningssektorn, ideella sektorn etc. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet:

Målet är att öka den blå och gröna tillväxtpotentialen i södra Östersjöområdet genom gränsöverskridande samarbete.

Programmet har fem prioriterade insatsområden utifrån detta mål:

Små och medelstora företags konkurrenskraft: öka närvaron på den internationella marknaden och förbättra överföringen av innovation inom den blå och gröna sektorn.

Hållbart nyttjande av gemensamma resurser: utveckla områdets natur-och kulturmiljöer till hållbara turistmål samt öka användningen av grön teknologi för att minska utsläpp och föroreningar.

Hållbara transporter: bättre kvalitet på hållbara transporter och ta bort flaskhalsar i viktig nätverksinfrastruktur.

Yrkeskompetens: öka andelen kvalificerad arbetskraft inom den gröna och blå sektorn.

Internationell samverkan: höja kompetensen bland lokala aktörer för att delta i gränsöverskridande samarbeten och nätverk.

Interreg South Baltic 2021 - 2027

Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på Interreg South Baltic webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: southbaltic.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: southbaltic@southbaltic.eu

Telefon: +48 58 746 38 55 

Programsekretariat finns i Gdansk, Polen.

Svenska kontaktpunkter
Svenska kontaktpunkter finns på Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne och Region Kronoberg.

Region Kalmar län
Johan Lundbäck
Telefon: 0480 448 342

Region Blekinge
Johanna Rönn
Telefon: 0455 30 50 21

Region Skåne
Ulrika Melander
Telefon: 040 675 34 94

Region Kronoberg
Josefine Wilhelmsson
Telefon: 0470-58 32 00