Interreg Sverige-Norge

"En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder"

Interreg Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge. Programmet har betoningen på den gröna omställningen, en cirkulär ekonomi och en funktionella gränsregioner.

Programmet Sverige-Norge skapar möjligheter och förutsättningar att samarbeta utifrån hållbarhetsdimensionerna.

Hållbarhetsdimensionerna är miljömässiga, sociala, och ekonomiska och tar sin utgångspunkt i Agenda 2030.

Människors olikheter ska tillvaratas eftersom det bidrar till bättre beslut, ökad effektivitet och ökad innovationsgrad. Alla människor ska också ges likvärdiga möjligheter att få tillgång till resultat kopplade till det gränsöverskridande utvecklingsarbetet. Aktiviteter i projekten som gynnar de sociala hållbarhetskriterierna jämställdhet, integration och icke diskriminering är viktiga.

Programgeografi:

Programmet delas in i två delområden:

Nordens Gröna Bälte består av Jämtland-Härjedalens län, Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge.

Centrala Skandinavien består av följande län i Sverige: Värmland, Dalarna och delar av Västra Götaland. I Norge ingår Innlandet fylkeskommune och delar av Viken fylkeskommune.

Programgeografi Sverige-Norge

Prioriterade områden

Programmet har fyra prioriterar

  • Ett smartare Europa (Innovativa miljöer och Små och medelstora företags hållbara tillväxt)
  • Ett grönare Europa (Klimatanpassning och Cirkulär ekonomi)
  • Ett mer socialt Europa (Hållbar arbetsmarknad, Utbildning och Hållbar kultur och turism)
  • Ett starkare Europa (Stärka det gränsöverskridande samarbetet)

Vem kan söka stöd?

Det måste alltid finnas en svensk och en norsk sökande. Det kan vara institutioner, regioner, fylken och kommuner, offentliga organisationer, branschorganisationer och icke vinstdrivande föreningar.

Även mindre organisationer som representerar sociala grupper, civilsamhället, föreningar, klubbar, samt små- och medelstora företag uppmuntras att delta genom att söka småskaliga projekt så det kallade “people-to-people" projekt som utgår från behov av lokalt gränsregionalt samarbete.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

På programmets webbsida hittar du kontaktuppgifter, projekthandbok och ingång till sökportalerna Min ansökan på svensk sida och Regionalforvaltning.no på norsk sida.

Webbplats: interreg-sverige-norge.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 010-225 30 00

Förvaltande myndighet är placerad på Länsstyrelsen Jämtlands län i Östersund. Här finns även svenska programsekretariatet.