Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige och Norge. Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Karta över Sverige-Norge. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

Programmet består av tre delområden och utgörs av Jämtland, Västernorrland, Värmland, Dalarna och Västra Götalands län på svensk sida.

Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge.

Inre Skandinavien som består av Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge ingår Hedmark fylke samt delar av Viken fylke.

Gränslöst Samarbete som består av Västra Götalands län i Sverige samt delar av Viken fylke i Norge.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 47 miljoner euro (cirka 396 miljoner kronor) på att skapa en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Norska staten har avsatt 26 miljoner miljoner euro till programmet.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 50 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet

Programmet vill via gränsöverskridande samarbete hantera gemensamma utmaningar i gränsregionen och utnyttja den potential som finns där. Detta ska göras genom att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att bidra till att koppla samman regioner över gränsen.

Programmet har fem prioriterade insatsområden:

Innovativa miljöer
Projekt som stärker forskning, teknisk utveckling och innovation.

Små och medelstora företag
Projekt som främjar små och medelstora företags konkurrenskraft.

Natur och kulturarv
Projekt som skyddar miljön och främjar en hållbar användning av resurser.

Hållbara transporter
Projekt som främjar hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

Sysselsättning
Projekt som främjar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Interreg Sverige- Norge 2021 - 2027

Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på Interreg Sverige- Norge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interreg-sverige-norge.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 010 225 30 00

Förvaltande myndighet är placerad på Länsstyrelsen Jämtlands län i Östersund. Här finns även svenska programsekretariatet.