Northern Periphery and Arctic

Norra Periferin och Arktis är ett transnationellt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland, Irland, Nordirland, Skottland, Island, Grönland och Norge. Programmet syftar till att öka regionens möjligheter att bli en förstklassig region att leva i, studera, arbeta, besöka och investera i. Insatserna ska generera konkurrenskraftiga och hållbara samhällen genom innovation, entreprenörskap och att fånga unika tillväxtmöjligheter i regionen på ett bra sätt.

Karta över Norra periferin och Arktis. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

I Sverige ingår de fyra nordligaste länen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län.

Hela Grönland och Island samt regioner i Finland, Irland, Storbritannien, Finland och Norge ingår. Det finns möjligheter för partners från Kanada och Ryssland att delta.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 56 miljoner euro (cirka 421 miljoner kronor) på programområdets regionala utveckling.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 65 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Offentliga och privata aktörer såsom lokala och regionala organisationer, forskningsinstitut, små och medelstora företag i glesbygd, ideella organisationer.
Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet

Programmet fokuserar på fyra tematiska områden:

  • Innovation för att bibehålla och utveckla robusta och konkurrenskraftiga samhällen
  • Främja entreprenörskap för att realisera områdets konkurrensfördelar
  • Skapa energisäkra samhällen genom främjande av förnyelsebar energi och energieffektivitet
  • Skydda, främja och utveckla natur och kulturarv

Glesbygd är en horisontell prioritet inom alla insatsområden.

Northern Periphery and Arctic 2021 - 2027

Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på programmets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interreg-npa.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E- post: secretariat@interreg-npa.eu

Telefon: +45 3283 3784 

Programsekretariat finns i Köpenhamn, Danmark.

Svensk kontaktpunkt
Region Västerbotten
Mikael Johansson
Telefon: 0702-17 57 22