Northern Periphery and Arctic

Norra Periferin och Arktis (NPA) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan de nordligaste delarna av Europa, Nordatlantiska territorier och europeiska Arktis. Programmet syftar till att främja hållbar utveckling i avlägsna och glest befolkade områden.

NPA 2021-2027

Berörda geografiska områden

I Sverige ingår de fyra nordligaste länen: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län. I Finland omfattar programmet norra och östra Finland, på Irland de nordliga och västra regionerna. I programområdet ingår även områden utanför EU: Färöarna, Grönland, Island och de nordliga delarna av Norge.

Prioriterade områden

Programområdet är vidsträckt och präglat av långa avstånd. Dock finns också gemensamma nämnare mellan deltagande regioner, dess utmaningar och deras möjligheter, vilket utgör en bra bas för transnationellt samarbete.

Programmet fokuserar på tre områden:

  • Innovationskapacitet

Att stärka kapaciteten för innovation för uthålliga och attraktiva samhällen i programområdet.

  • Klimatförändringar och resursanvändande

Att stärka kapaciteten för klimatanpassning och ett hållbart användande av resurser i samhällen i programområdet.

  • Bättre samarbete

Att stärka den organisatoriska förmågan hos samhällen i programområdet att ta tillvara på möjligheter med transnationellt samarbete.

En mer detaljerad programområdesanalys återfinns här Länk till annan webbplats..

Vilka kan delta i programmet?

Såväl offentliga som privata aktörer kan delta i projekt inom ramen för programmet:

- Nationella, regionala och lokala myndigheter
- Regionala och lokala utvecklingsbolag, handelskamrar etc.
- Universitet, högskolor, högre utbildning, forskningsinstitut
- NGOs
-
Företagsstödjande organisationer, sektoriellt organ
- Frivilligorganisationer
-
Andra relevanta organisationer som bidrar till programområdets utveckling
- Mikro, små och medelstora företag

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interreg-npa.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E- post: secretariat@interreg-npa.eu

Telefon: +45 3283 3784 

Programsekretariat finns i Köpenhamn, Danmark.

Svensk kontaktpunkt
Region Västerbotten
Mikael Johansson
Telefon: 0702-17 57 22