URBACT

URBACT är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad stadsutveckling.

URBACT:s mål är att möjliggöra för städer att arbeta tillsammans och utvecklar integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Detta görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera best practice för att förbättra stadsutveckling.

Berörda områden

Alla medlemsländer/regioner inom Europeiska unionen omfattas. Det innebär att 27 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: urbact.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: + 33 1 85 58 61 87

Programsekretariat finns i Paris, Frankrike.

Svensk kontaktpunkt
Tillväxtverket

Sara Palo
Telefon: 08- 681 65 15 

Kontaktpunkterna uppdaterar information om vad som är aktuellt på den svenska URBACT sidan Länk till annan webbplats. på programmets webbplats.