EU-stöd till regionala aktörer ska stödja företag som drabbats av pandemin

Nu utlyser Tillväxtverket medel till regionala aktörer.