Europa i min region 2024

Årets kampanj går av stapeln 2-9 maj. Låt fler få veta vad ni har åstadkommit eller planerar att åstadkomma i ert projekt!

Eufonder.se

Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

Utvecklar ett hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Vatten­bruket, det små­skaliga kust­nära fisket och miljön står i fokus.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Utvecklar jordbruk och landsbygd. Prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation. Även kallad landsbygdsfonden.

Regionalfonden

Bidrar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning samt stärkt utveckling i regionerna.

Socialfonden

Skapar fler och bättre jobb i Europa. Bidrar till en fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning.

Fonden för en rättvis omställning

Fonden fokuserar på de industrier och regioner som har störst klimatutsläpp och möter även de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning.

Fonden för inre säkerhet

Fonden för inre säkerhet ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU och till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

Fonden ska bidra till en europeisk integrerad gränsförvaltning och till en effektiv viseringspolitik.

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Fonden ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten. Den ska också underlätta rörlighet inom ramen för den reglerade invandringen.