EU-stöd till regionala aktörer ska stödja företag som drabbats av pandemin

Det går inte längre att söka stöd i de här utlysningarna