Hållbar utveckling i Östersjöregionen

Vill din organisation starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i Östersjöregionen?