EU-fonder

Ett regelverk och åtta fonder. Här hittar du information om EU-fonder som ska minska skillnader mellan regioner, bidra till sammanhållning och till ett öppet och säkert Europa.

Förordningen om gemensamma bestämmelser omfattar åtta EU-fonder som förvaltas tillsammans med medlemsländer och regioner Länk till annan webbplats.. De åtta fonderna står för en tredjedel av EU:s budget. Den största delen av budgeten går till fem gemensamma politiska mål:

Fem gemensamma politiska mål

  1. Ett smartare Europa: Ett konkurrenskraftigare och smartare EU genom stöd till innovativ och smart ekonomisk omvandling och regional bredbandsutbyggnad.
  2. Ett grönare Europa: En omställning till en grönare ekonomi med noll nettoutsläpp och ett motståndskraftigt EU genom stöd till en ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, begränsning av klimatförändringar, klimatanpassning, riskförebyggande, riskhantering och hållbar mobilitet i städer.
  3. Ett mer sammanlänkat Europa genom bättre mobilitet.
  4. Ett mer socialt Europa: Ett mer socialt och inkluderande EU genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
  5. Ett Europa närmare medborgana: Ett EU närmare medborgarna genom en hållbar och integrerad utveckling av alla typer av territorier och lokala initiativ.

Varje fond har särskilda mål som fastställs i respektive förordning. Här är de åtta fonder som omfattas av den gemensamma förordningen:

Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

Utvecklar ett hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Vatten­bruket, det små­skaliga kust­nära fisket och miljön står i fokus.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Utvecklar lantbruk och landsbygd. Prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation. Kallas ibland för landsbygdsfonden.

Regionalfonden

Bidrar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning samt stärkt utveckling i regionerna.

Socialfonden

Skapar fler och bättre jobb i Europa. Bidrar till en fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning.

Fonden för en rättvis omställning

Fonden fokuserar på de industrier och regioner som har störst klimatutsläpp och möter även de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning.

Fonden för inre säkerhet

Fonden för inre säkerhet ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU och till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

Instrumentet för gränsförvaltning och visering

Fonden ska bidra till en europeisk integrerad gränsförvaltning och till en effektiv viseringspolitik.

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Fonden ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten. Den ska också underlätta rörlighet inom ramen för den reglerade invandringen.

Förordningen om gemensamma bestämmelser

Här kan du ta del av mer information om det gemensamma regelverket för EU-fonder som förvaltas med medlemsländer och regioner.