EU-fonder

Ansök om stöd, var med och utveckla Sverige! Här hittar du information om de EU-program som är kopplade till Europeiska struktur- och investeringsfonderna.


Havs- och fiskerifonden

Utvecklar ett miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Bidrar till att utveckla kustbygderna.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Utvecklar lantbruk och landsbygd. Prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation. Kallas ibland för landsbygdsfonden.

Regionala utvecklingsfonden

Bidrar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning samt stärkt utveckling i regionerna.

Socialfonden

Skapar fler och bättre jobb i Europa. Bidrar till en fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning.


Vad är ESI-fonderna?

De Europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.

På eufonder.se presenterar vi de EU-program som är kopplade till Europeiska struktur och investeringsfonderna. Dessa program utgår från ett visst geografiskt område.


Andra EU-fonder och program

Det finns även andra EU-program som omfattar hela EU och istället är avgränsade utifrån tema. Dessa program handläggs av EU-kommissionen och kallas sektorsprogram.

I sektorsprogrammen kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. Det finns för programperioden 2014-2020 flera sådana program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.


Bild av EU-loggan

Faktabank för ESI- fonderna

För att vi EU-invånare ska få så stor insyn som möjligt har kommissionen tagit fram en webbplats där vi kan följa tillämpningen av ESI-fondprogrammen.

Under perioden 2014–2020 kommer 454 miljarder euro från EU:s budget – 637 miljarder euro om EU-ländernas medfinansiering räknas in – att investeras i EU:s städer och regioner via mer än 500 ESI-fondprogram. ESI-fonderna är en viktig del av de offentliga investeringarna i EU.

För att kunna följa upp hur pengarna i dessa fonder kommer till nytta har kommissionen en webbplats med fakta och statistik.

Faktabank för ESI- fonderna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.