Asyl- migrations- och integrationsfonden

Den här fonden ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten. Den ska också underlätta rörlighet inom ramen för den reglerade invandringen.

Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) är en av de nya fonder som tillkommit i sammanhållningspolitiken under programperioden 2021-2027.

I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Politiken ska värna asylrätten och underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och ta tillvara migrationens utvecklingseffekter, inom ramen för den reglerade invandringen .

Sveriges nationella program

Sverige vill förbättra hela migrationsprocessen och har inom ramen för det arbetet valt att prioritera insatser och medfinansiera projekt inom tre huvudområden:

  • Asyl
  • Integration och laglig migration
  • Återvändande

Att ansöka om stöd

Är du delaktig i Sveriges utveckling av migrationsprocessen och bidrar i arbetet med att ta hand om alla människors kunskaper och erfarenheter? Då kan du ha möjlighet att söka stöd från Asyl-, migrations och integrationsfonden. Organisationer kan ansöka om projektstöd Länk till annan webbplats. under öppna utlysningsperioder. När och vilka som kan söka tydliggörs i utlysningsvillkoren i samband med att en utlysning offentliggörs på Migrationsverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tre fonder blev en

Asyl-, migrations och integrationsfonden ( AMIF) är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden (SOLID).

Målgruppen är tredjelandsmedborgare, det vill säga personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater.