Asyl- migrations- och integrationsfonden

Asyl migrations och integrationsfonden (AMIF)

Den här fonden ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten. Den ska också underlätta rörlighet inom ramen för den reglerade invandringen.

I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Politiken ska värna asylrätten och underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och ta tillvara migrationens utvecklingseffekter, inom ramen för den reglerade invandringen.

Nyheter

Se alla nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Kunde inte hitta några händelser.

Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) är en av de nya fonder som tillkommit i sammanhållningspolitiken under programperioden 2021-2027.

I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Politiken ska värna asylrätten och underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och ta tillvara migrationens utvecklingseffekter, inom ramen för den reglerade invandringen.

Sveriges nationella program

Sverige vill förbättra hela migrationsprocessen och har inom ramen för det arbetet valt att prioritera insatser och medfinansiera projekt inom fyra specifika huvudområden:

  • asyl,
  • laglig migration och integration,
  • återvändande och
  • solidaritet.

Det specifika målet solidaritet är nytt för AMIF Sverige och har inte använts tidigare. Inom detta specifika mål ryms insatser som rör solidaritet både mellan EU:s länder och mellan EU och tredjeland.

Att ansöka om stöd

Är du delaktig i Sveriges utveckling av migrationsprocessen och bidrar i arbetet med att ta hand om alla människors kunskaper och erfarenheter? Då kan du ha möjlighet att söka stöd från Asyl-, migrations och integrationsfonden. Organisationer kan ansöka om projektstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under öppna utlysningsperioder. När och vilka som kan söka tydliggörs i utlysningsvillkoren i samband med att en utlysning offentliggörs på Migrationsverkets och fondens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgruppen för AMIF-projekt

Målgruppen är tredjelandsmedborgare, det vill säga personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater.

Tre fonder blev en

Asyl-, migrations och integrationsfonden ( AMIF) är en sammanslagning av de tre tidigare fonderna Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändandefonden (SOLID).