Fonden för en rättvis omställning

Fonden för en rättvis omställning (FRO)

Fonden för en rättvis omställning ska fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp i landet. Programmet startas upp under 2021.

Utöver att fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp ska fonden även tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning.

Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Fonden kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

Utöver att fokusera på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp ska fonden även tackla de socioekonomiska utmaningarna som följer av en omställning.

Pengarna ska användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Fonden kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

De industrier och regioner som är föreslagna att omfattas av medlen från EU:s nya klimatfond är stålindustrin i Norrbotten, minrralindustrin på Gotland, raffinaderier och kemiindustri i Västra Götaland samt metallindustrin i Västerbotten.

Fonden för en rättvis omställning startar under 2021 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 156 miljoner euro som ska matchas med nationell medfinansiering.