Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Den Europeiska havs- och fiskerifonden är med och finansierar EU:s havs- och fiskeripolitik under perioden 2014–2020. I Sverige används pengarna för att utveckla fiske och vattenbruk som bidrar till gemensamma mål inom EU.

Nyheter

Se alla nyheter

Kunde inte hitta några händelser.

Bild Havs- och fiskeriprogrammet

Utveckla yrkesfiske, vattenbruk och turism

Havs- och fiskeriprogrammet för hållbar utveckling av fiskerinäringen och levande kustsamhällen.

Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

Bild Havs- och fiskeriprogrammet

Bloggen där pengarna talar

Skrotade fiskebåtar, ekologiska grisar, utvärdering av Leader och hur gick det för landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Här finns bloggen programmen och pengarna

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett område utifrån de lokala förutsättningarna. Den bygger på leadermetoden. I Sverige finansieras arbetet med lokalt ledd utveckling av alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Lokalt ledd utveckling

Bild Lokalt ledd utveckling

Erfarenhetsutbyte och lärande genom nätverk

I Landsbygdsnätverket samverkar ett 100-tal organisationer och myndigheter för hållbar landsbygdsutveckling samt havs- och fiskeriutveckling.

Här finns landsbygdsnätverket