Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF)

Stöden i havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet finansieras både av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruks­fonden och av nationella pengar. För programmet har Sverige en budget på cirka 2,15 miljarder kronor att fördela i stöd för att främja ett hållbart fiske och vattenbruk.

Nyheter

Se alla nyheter
Bild Havs- och fiskeriprogrammet

Vatten­bruket, det små­skaliga kust­nära fisket och miljön

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ska främja ett miljö­­mässigt, ekonomiskt och socialt håll­bart fiske och vatten­bruk i Sverige.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027

Bild Havs- och fiskeriprogrammet

Bloggen där pengarna talar

Skrotade fiskebåtar, ekologiska grisar, utvärdering av Leader och hur gick det för programmen 2014-2020.

Här finns bloggen programmen och pengarna

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett område utifrån de lokala förutsättningarna. Den bygger på leadermetoden. I Sverige finansieras arbetet med lokalt ledd utveckling av alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Lokalt ledd utveckling

Bild Lokalt ledd utveckling

Erfarenhetsutbyte och lärande genom nätverk

I Landsbygdsnätverket samverkar ett 100-tal organisationer och myndigheter för hållbar landsbygdsutveckling samt havs- och fiskeriutveckling.

Här finns landsbygdsnätverket