Instrumentet för gränsförvaltning och visering

Instrument för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI)

Den här fonden ska bidra till en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och skydda den fria rörligheten för personer inom EU.

Instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) är en av tre inrikesfonder inom politikområdet migration och säkerhet.

Målet med fonden är att bidra till en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och skydda den fria rörligheten för personer inom EU. Programmet i Sverige ska bidra till instrumentets mål genom insatser identifierade i den nationella strategin för en europeisk integrerad gränsförvaltning, och genom insatser som bidrar till förvaltning och vidareutveckling av den gemensamma viseringspolitiken.

Nyheter

Se alla nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Kunde inte hitta några händelser.

Instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) är en av tre inrikesfonder inom politikområdet migration och säkerhet. Den kommer att genomföras under samma regelverk som fonderna i sammanhållningspolitiken under programperioden 2021-2027.

Målet med fonden är att bidra till en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och skydda den fria rörligheten för personer inom EU. Programmet i Sverige ska bidra till instrumentets mål genom insatser identifierade i den nationella strategin för en europeisk integrerad gränsförvaltning, och genom insatser som bidrar till förvaltning och vidareutveckling av den gemensamma viseringspolitiken.

Migration och säkerhet i Europa och Sverige

Händelser i vår omvärld påverkar migration och säkerhet i Europa och Sverige. Därmed påverkas även gränsförvaltningen vid de yttre gränserna och den gemensamma viseringspolitiken. Avsikten inom EU är att införa en europeisk integrerad gränsförvaltning på både nationell nivå och på EU-nivå. Den ska ge förutsättningar för personer att röra sig fritt inom EU och samtidigt säkerställa en hög säkerhetsnivå. En europeisk integrerad gränsförvaltning säkerställs genom den europeiska gräns- och kustbevakningen som består av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella myndigheterna som ansvarar för gränsförvaltning.

Särskilda mål inom instrumentet är att:

  1. Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.
  2. Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att uppnå en harmoniserad visumhanteringsprocess och underlätta lagligt resande samtidigt som migrations- och säkerhetsrisker förebyggs.