Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling stöder EU:s politik för landsbygdsutveckling. Varje land inom EU tar fram en strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken där stöd till landsbygdsutveckling ingår. Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kallas kort för landsbygdsfonden.

Bild Landsbygdsprogrammet

Bloggen där pengarna talar

En blogg om vad pengarna har använts till i bland annat landsbygdsprogrammet.

Här finns bloggen om programmen och pengarna

Bild Landsbygdsprogrammet

Utveckla genom miljö, klimat och innovation

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 för en hållbar lantbruks- och landsbygdsutveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Bild Lokalt ledd utveckling

Erfarenhetsutbyte och lärande genom nätverk

I Landsbygdsnätverket samverkar ett 100-tal organisationer och myndigheter för hållbar landsbygdsutveckling samt havs- och fiskeriutveckling.

Här finns landsbygdsnätverket

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett område utifrån de lokala förutsättningarna. Den bygger på leadermetoden. I Sverige finansieras arbetet med lokalt ledd utveckling av alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Lokalt ledd utveckling