Strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik 2023‑2027

EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska ge medlemsländerna bättre möjlighet att hantera de utmaningar som livsmedelssektorn och landsbygderna står inför, som klimatförändringar, hotad biologisk mångfald samt företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Samtidigt ska länderna kunna fortsätta att stödja lantbrukare på ett sätt som bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk.

I den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik ingår jordbrukarstöd, investeringsstöd, projektstöd, miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar samt stöd till Leader.

Den totala budgeten för den strategiska planen är cirka 60 miljarder kronor för perioden 2023–2027. Pengarna kommer både från EU och Sverige. EU står för 45 miljarder kronor och Sverige för 15 miljarder kronor.

Stöden i den strategiska planen finansieras av nationella pengar och pengar från två EU-fonder: Europeiska garantifonden för jordbruket samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU:s mål med den gemensamma jordbrukspolitiken

EU:s nya jordbrukspolitik ska ge medlemsländerna bättre möjlighet att hantera de utmaningar som livsmedelssektorn och landsbygderna står inför, som klimatförändringar, hotad biologisk mångfald samt företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Samtidigt ska länderna kunna fortsätta att stödja lantbrukare på ett sätt som bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk.

Den strategiska planen har tre mål som alla medlemsländer i EU ska arbeta utifrån. Den strategiska planen ska

 • främja en smart, konkurrenskraftig, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som garanterar livsmedelsförsörjningen
 • stödja miljövård och klimatåtgärder och bidra till EU:s mål om miljö- och klimat
 • förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden.

De tre övergripande målen är sedan nedbrutna i nio särskilda mål:

 • säkra jordbrukaren en skälig inkomst
 • öka konkurrenskraften
 • stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan
 • motverka klimatförändringar, klimatanpassa jordbruket och främja hållbar energi
 • främja hållbar utveckling och effektiv användning av naturresurser
 • bidra till att hejda förlusten av biologisk mångfald, stärka ekosystemen och bevara livsmiljöer och landskap
 • främja generationsskiften
 • bidra till levande landsbygder
 • säkerställa hög livsmedelskvalitet och ett gott djurskydd.

Mer information om strategiska planen, om stöd och ersättningar och för kontakt

Om strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik Länk till annan webbplats.

Webbplats: Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

E-post: kundtjänst Länk till annan webbplats.

Telefon: 0771-223 223

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för den strategiska planen för jordbrukspolitiken i Sverige.