Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett lokalt område. Den bygger på leadermetoden.

Nyheter

Se alla nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Kunde inte hitta några händelser.

Det här är lokalt ledd utveckling

Inom lokalt ledd utveckling samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att utveckla ett område med dess specifika lokala förutsättningar.

Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Utveckla kustbygderna

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, en del av bland annat havs- och fiskeriprogrammet.

Lokalt ledd utveckling

Erfarenhetsutbyte och lärande genom nätverk

I Landsbygdsnätverket samverkar ett 100-tal organisationer och myndigheter för hållbar landsbygdsutveckling samt havs- och fiskeriutveckling.

Här finns landsbygdsnätverket

Bloggen om programmen och pengarna

Vad gör vi med pengarna? Bloggen som kommenterar vad som görs inom de olika programmen.

Här finns bloggen om programmen och pengarna