Regionalfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kunde inte hitta några händelser.

Regionala strukturfondsprogram

De regionala strukturfondsprogrammen arbetar mot målet tillväxt och sysselsättning. Insatserna som stöds ska utveckla näringslivet i hela landet inom innovation, entreprenörskap och grön ekonomi. I Sverige finns åtta regionala program, som du ser i vänstermeny. De regionala programmen utgår från respektive regions förutsättningar och behov.

Nationellt regionalfondsprogram

Det nationella regionalfondsprogrammet, som är nytt för programperioden 2014–2020, ska möjliggöra satsningar som är önskvärda, men svåra att genomföra inom ramen för de regionala strukturfondsprogrammen.

Nationellt regionalfondsprogram

Interregprogram

Även programmen för Europeiskt territoriellt samarbete, Interregprogrammen, hämtar sina medel ur Regionala utvecklingsfonden. Interregprogrammen ska lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. De ska också utveckla olika geografiska områdens potential. Sverige deltar i 12 Interregprogram.

Interregprogrammen

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett område utifrån de lokala förutsättningarna. Den bygger på leadermetoden. I Sverige finansieras arbetet med lokalt ledd utveckling av alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Lokalt ledd utveckling