Socialfonden

Europeiska socialfonden (ESF)

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska socialfonden cirka 6 miljarder kronor i Sverige. Till det kommer lika mycket i nationell medfinansiering som kan vara både offentlig och privat. Programmet genomförs i åtta geografiska regioner. För varje region finns en handlingsplan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell nivå.

I Sverige finns idag alltför många människor utanför arbetsmarknaden. För att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap fokuserar Socialfonden på tre programområden; kompetensförsörjning, ökade övergångar till arbete, sysselsättningsinitiativet för unga

Nyheter

Se alla nyheter
Bild Kompetensutveckling

Kompetensförsörjning

Kompetensutveckling är viktig för att kunna möta arbetsmarknadens behov och för att minska risken för arbetslöshet.

Kompetensförsörjning

Bild ökade övergångar till arbete

Ökade övergångar till arbete

För ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som idag står långt från arbetsmarknaden.

Ökade övergångar till arbete

Bild sysselsättningsinitiativet för unga

Sysselsättningsinitiativet för unga

För att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sysselsättningsinitiativet för unga

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett område utifrån de lokala förutsättningarna. Den bygger på leadermetoden. I Sverige finansieras arbetet med lokalt ledd utveckling av alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Lokalt ledd utveckling