Socialfonden

Europeiska socialfonden + (ESF+)

För programperioden 2021–2027 har Sverige tilldelats 6,57 miljarder kronor för Europeiska socialfonden plus. Det tillkommer 1,5 miljarder kronor från svenska staten som medfinansiering via anslag. Totalt stöd till projekten för Europeiska socialfonden plus i Sverige uppgår till 8,07 miljarder kronor. Projekten ska själva bidra med nationell medfinansiering om cirka 7,05 miljarder kronor som kan vara både offentliga och privata medel. Den totala finansplanen för Europeiska socialfonden plus i Sverige inklusive nationella medfinansieringen uppgår därmed till 15,1 miljarder kronor. Programmet genomförs i åtta geografiska regioner. För varje region finns en handlingsplan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell nivå.

I Sverige finns idag alltför många människor utanför arbetsmarknaden. För att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap fokuserar Socialfonden på fem programområden; öka möjligheten för ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, öka övergångarna till arbete, minska risken för ekonomisk utsatthet, öka kapaciteten i den glesa geografin och social innovation.kade övergångar till arbete, sysselsättningsinitiativet för unga

Nyheter

Se alla nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Kunde inte hitta några händelser.