Horisontella principer

Horisontella principer = att alla behandlas lika.

Socialfondprojekten ska utgå från följande horisontella principer:

  • Jämställdhet mellan kvinnor och män
  • Tillgänglighet för personer med funktionshinder
  • Hållbar utveckling, likabehandling och icke-diskriminering

Principerna är viktiga för att nå målet om ett hållbart och inkluderande arbetsliv och ska vägleda projekten från början till slut.

Socialfondsprojekten kan även arbeta transnationellt med fokus på Östersjöområdet.