Interreg

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden)

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden).

Aktuella utlysningar

Information om pågående och kommande utlysningar inom Interreg-programmen som Sverige deltar i.

Aktuella utlysningar Interreg.

Projektbank Interreg

Regionala utvecklingsfondens Interregprogram har en gemensam projektbank – Keep, Knowledge and Expertise in European Programmes. Projektbanken innehåller information om projekt inom gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbeten inom EU och mellan EU:s medlemsländer och grannländer. Det innebär att projekt även inom andra EU-program finns med.

Projektbanken innefattar projekt från programperioderna 2000-2006, 2007-2013 och 2014-2020.

Keep- gemensam projektbank för Interregprogrammen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interregprojekt ger långsiktiga resultat

Interreg-programmen ska utveckla samarbete över nationsgränser. De gränsöverskridande programmen har funnits under fem av EU:s programperioder, sen 1990. Men vilka resultat kan vi se idag av projekt som nu är avslutade?

Vilka resultat finns kvar idag av interregprojekt som bedrevs under programperioden (2007-2013)?

Tillväxtverket har tagit fram ett antal exempel på långsiktiga effekter. Artiklarna hittar du under rubriken Resultat, filtrera på Interreg.

Europeiska kommissionen

Om du är intresserad av att läsa mer om Interreg hittar du information om detta på EU kommissionens webbplats om regionalpolitik.

EU kommissionens webbplats om Interreg. Länk till annan webbplats.